Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem spoluvlastníkem bytu v OV, patří mi ideální 1/4, bratrovi také 1/4 a matce 1/2 bytu. Byt v současnosti užívá pouze bratr. Matka a já žijeme u svých partnerů. Bratr má v úmyslu pronajmout jeden pokoj svému kolegovi z práce, bez nájemní smlouvy. S tím jako spolumajitel bytu nesouhlasím. Matka se nevyjádřila, v bytě se platí poplatky za dvě osoby.

Má za to, že když si za sebe poplatky platí, tak může ubytovat jiného člověka. Jakou formou se mohu bránit, pokud vůbec? Vím že nelegální nájem je trestný, nezdaněný příjem atd, je nějaká možnost jak tomuto zabránit, popř. mám právo žádat 1/4 nájmu za svůj podíl (když podepíšeme smlouvu)? A pokud bych navrhla svůj podíl k odkupu ostatním spoluvlastníkům. Jak postupovat? Děkuji Nora.

 

ODPOVĚĎ:
Pronajmout byt lze pouze se souhlasem všech spoluvlastníků. Bez Vašeho souhlasu je tedy nájemní smlouva neplatná. Pokud byste souhlasila, pak máte právo na poměrnou část nájmu dle velikosti Vašeho podílu na bytě. Pokud byste se rozhodla svůj podíl prodat, musíte ho nyní napřed nabídnout k odkupu ostatním spoluvlastníkům a teprve pokud toho nevyužijí, můžete podíl prodat i cizí osobě. Nebo můžete k soudu podat žalobu o vypořádání podílového spoluvlastnictví a požadovat přikázání Vašeho podílu ostatním spoluvlastníkům s tím, že tito spoluvlastníci Vás vyplatí.