Počet stránek ve webu: 41.499

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem členem turistického a společenského spolku v Praze. Jsme zapsaný spolek, tedy z. s. Spolek má webovou stránku, kam členové vkládají reportáže z akcí. Vydal už dva almanachy s rozsáhlými texty a rovněž s fotografiemi. Nyní zpracováváme nové stanovy a v přípravné skupině vznikl návrh na článek stanov “Jedním z cílů činnosti spolku je poskytovat svým členům nezapomenutelné zážitky, proto žádný člen ani bývalý člen nemůže vůči ostatním uplatňovat právo být zapomenut. ”

Zdůvodnění je toto: Pokud bychom uznali, že bývalý člen ho může vyžadovat, museli bychom v takovém případě mj. smazat z webu všechny fotky, na nichž je - a to myslím není v našich silách. Proto se toto právo nepřiznává. Domnívám se, že směrnice GDPR má účinnost zákona. Je také promítnuta do NOZ. Takže spolek nemůže stanovami zbavit kohokoliv zákonného práva. Prosím, můžete mi potvrdit můj názor nebo mě odkázat na místo, kde bych našel opačný? Pokud by to šlo, můžete se podívat na způsob, jak jsem problém řešil já? Děkuji za pomoc Alfons.

 

ODPOVĚĎ:
Váš náhled na věc považuji za správný.
Tzv. právo být zapomenut je zakotveno v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 (tzv. GDPR). Toto ustanovení umožňuje každému subjektu údajů žádat správce o vymazání osobních údajů, které jsou správcem o tomto subjektu zpracovávány. Jedním dechem však nutno dodat, že toto právo není bezbřehé, tzn. že subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze za splnění určitých podmínek (odst. 1 tohoto článku), přičemž existují situace, kdy není správce povinen vznesené žádosti vyhovět (odst. 3 tohoto článku).
Je zřejmé, že stanovy spolku nemohou toto právo každého subjektu údajů (tedy v zásadě každé fyzické osoby) nikterak ovlivnit.
V této souvislosti je však možné vystačit s vnitrostátní právní úpravou, a to konkrétně s občanským zákoníkem.
Dle § 87 občanského zákoníku konkrétně platí, že:
- kdo svolil k použití své podobizny, může svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu;
- bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.
Spolek se proto může daleko spíše vydat touto cestou – tzn. upozornit své členy na to, že v případě odvolání souhlasu s uveřejněním jejich fotografií (a to bez podstatné změny okolností nebo bez jiného rozumného důvodu) je oprávněn požadovat náhradu škody, která mu v důsledku zajištění odstranění předmětných fotografií vznikne.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.