Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Spolu se sestrou vlastníme od roku 1975 řadový rodinný domek v Praze Kobylisích, postavený 1925. Sousední rodinný dům přešel v roce 2018 na nového majitele, který v něm hodlá provést řadu úprav včetně vnější izolace zdí v tloušťce 20 cm. Stavby zděného plotu mezi našimi pozemky a venkovní kuchyně umístěné těsně u budoucího plotu.

Sousední i náš dům k sobě částečně přiléhají jednou zdí a k její izolaci bude stavební firma muset použít část našeho dvorku a případně i naší střechy. V průběhu jednání nás soused informoval, že podle nejnovějšího geodetického zaměření stojí náš plot a část domu v šíři cca 10 až 20 cm na jeho pozemku. Přesah našeho domu nad sousedovým pozemkem považuje soused za přestavek a požaduje za to od nás náhradu ve výši obvyklé ceny. Domek jsme získaly na základě řádné kupní smlouvy a moje sestra v něm trvale bydlí bez jakýchkoliv problémů se sousedy. O nesouladu mezi reálným stavem a geodetickým zaměřením jsme dosud nic netušily a zřejmě ani předchozí majitel sousedního domu. Máme za to, že k předmětnému pruhu pozemku pod zahradou a částí stavby jsme již získaly vlastnické právo vydržením. Je tomu tak? Jsme skutečně povinny uhradit novému sousedovi náhradu za stavbou (a případně i plotem) kdysi snad neprávem předchozími majiteli obsazený pozemek? Pokud v našem případě přichází v úvahu institut přestavku, nebyl fakt jeho existence během více jak 44 minulých let našeho užívání pozemku a domu již zhojen, což by nás m. j. zbavilo povinnosti platit nejnovějšímu majiteli sousedního domu náhradu? Kdybychom snad posléze musely poskytnout sousedovi kompenzaci za přestavek, rozuměla by se "obvyklou cenou"cena platná dnes (04.09.2019), nebo platná v roce vstupu NOZ v účinnost, nebo snad v roce stavby domu na našem pozemku, t. j. v roce 1925? Izolace sousedního domu přesáhne na místě přestavku o cca 10 cm nad náš stávající dvorek, vycházíme-li ze zmíněného aktuálního geodetického zaměření; kvůli její realizaci budeme muset souhlasit se zbouráním dřevěné kůlny o velikosti cca 4, 5 m2 s oknem a dveřmi, používané jako malá dílna, sklad nářadí apod. Kůlna totiž těsně přiléhá na předmětnou zeď. Nový soused na nás naléhá, abychom písemně souhlasily s navrženými úpravami jeho domu. Budeme Vám velmi vděčny za vyjádření k našim dotazům a za radu, jak postupovat. Předem velmi děkuji a jsem  s pozdravem Nela.

 

ODPOVĚĎ:

Souhlasím s Vámi, že jste vlastnické právo v daném případě získaly vydržením, proto bych z titulu přestavku sousedovi nic nehradila. Pokud by ale vznikl problém, musely byste se určení vydržení domáhat soudně. Jako sousedé máte právo se vyjadřovat k úpravám domu a můžete si dovolit s úpravami i nesouhlasit. Takže jeho úpravy můžou být výsledkem kompromisu, kdy se můžete dohodnout, že s úpravami budete souhlasit pouze za předpokladu, že uzná Vaše vydržení. Jinak mu můžete celé stavební řízení časově velmi protáhnout. Pokud jde o případnou kompenzaci za přestavek, rozumí se cena obvyklá v místě a čase, tedy v okamžiku, kdy kompenzaci poskytujete.