Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem před podpisem kupní smlouvy na pozemek se zahradní chatkou v osobním vlastnictví. Pozemek je součástí zahrádkářské osady, ze které k pozemku přináleží spoluvlastnický podíl (1/64) na nemovitosti zahrnující příjezdovou komunikaci a společné sociální zařízení.

Jak mám postupovat, abych od prodávajícího koupil kromě pozemku s chatkou v osobním vlastnictví také spoluvlastnický podíl, který podléhá zákonnému předkupnímu právu spoluvlastníků?  

 

ODPOVĚĎ:
Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci (např. pozemku), mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké.
Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
Pokud nekupujete toto od osoby blízké, musí být předkupní právo náležitě uplatněno, a to takto:
Zákon stanovuje, že povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým (Vy). Je třeba tedy uzavřít kupní smlouvu na zmiňovaný podíl. Tato smlouva bude uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou předkupního práva. Tzn. že pokud by bylo předkupní právo ze strany ostatních spoluvlastníků využito, smlouva, kterou jste uzavřel, bude zrušena automaticky.
Zákon:
Nabídku učiní prodávající předkupníkovi ohlášením všech podmínek. Při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým. Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.
Přijme-li předkupník nabídku, uskuteční se koupě mezi prodávajícím a předkupníkem za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým.
Je tedy potřeba uzavřenou kupní smlouvu na podíl, resp. její obsah (podmínky koupě, cena, splatnost, termín předání apod.), oznámit osobám, kterým svědčí předkupní právo. Oznámení musí být v písemné formě.
Zákon:
Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce.
U Vás tedy budou platit 3 měsíce, jelikož se jedná o nemovitost.
Pokud bude předkupní právo využito, Vaše smlouva na podíl bude automaticky zrušena a smlouva mezi spoluvlastníky (předkupníky) a prodávajícím bude mít obsah Vaší zrušené smlouvy, jelikož musejí být zachovány totožné podmínky.