Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rád bych požádal o radu týkající se možnosti zbudování samostatného sjezdu na spoluvlastnickém pozemku. Hodláme si koupit pozemek, který sousedí s pozemky, které jsou ve spoluvlastnictví všech majitelů parcel. Od většiny máme vyslovený souhlas s možností vybudování samostatného sjezdu na naši parcelu.

Bohužel původní majitel si ponechal 2/10 spoluvlastnického podílu na sousedních parcelách a nyní se moc nemá k vyslovení souhlasu. Věc se má tak, že bychom rádi vybudovali sjezd z místní komunikace, přes příkop - který je právě ve zmiňovaném spoluvlastnickém stavu. Dotaz: Lze sjezd zbudovat i přes nesouhlas všech spoluvlastníků? Tedy za podmínky ¾ souhlasu? Případně jakým způsobem postupovat? Děkuji za odpověď, hezký den Šimon.

 

ODPOVĚĎ:
Bez souhlasu všech spoluvlastníků sjezd bohužel budovat nemůžete. Jedinou variantou by bylo obrátit se na soud a žádat nahrazení souhlasu. Nejedná se ale o jednoduchou záležitost, nejlepší by bylo přimět k souhlasu všechny sousedy, event. nabídnout nesouhlasícímu sousedovi odkup podílu.