Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)

Prosím o nasměrování jak postupovat, aby řešení bylo účinné a co možná nejrychlejší. Sousední rodinný dům koupil nový majitel (cizinec) a v dříve poklidné zástavbě starších rodinných domů z tohoto domu "vytvořil" ubytovnu pro cizokrajné dělníky.

Společně s ostatními původními sousedy nemáme nic proti cizincům a je jedno jakou mají barvu pleti a národnost, ale tito noví obyvatelé jsou VELICE hluční i při běžném hovoru asi zvyk ze stavebnictví, kde většinou pracují), tzn, že od cca 6 té ráno, celý den, až do pozdního večera není v okruhu cca 50ti metrů od hranice jejich pozemku slyšet nic jiného než jejich konverzace v jejich mateřštině (asi Ukrajinština). Toto se opakuje doopravdy každý den 05-07/2019. Zatím jsme zkusili cca 3x Městskou policii a Ti se tím nechtějí zabývat, s vysvětlením, že noční klid je od 22 do 6 hod. a přes den je to nezajímá. Je doopravdy vysilující bydlet vedle každodenní, hlučné, ruskojazyčné pařby. Předem velice děkuji za odpověď, s pozdravem, Jiří.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
obávám se, že má odpověď pro Vás bude zklamáním. Účinnost řešení, která platná právní úprava nabízí, je poněkud sporná (alespoň v prvních dvou případech), přičemž rychlost těchto variant není možné odhadnout (zejména ve třetím případě však lze předpokládat, že o zvlášť rychlé řešení nepůjde).
Zaprvé se nabízí možnost kontaktovat místně příslušný stavební úřad, a to za účelem prověření, zda je Váš soused oprávněn užívat rodinný dům jako ubytovací zařízení (tzn. zda Váš soused svým počínáním nepřekročil účel, za kterým byl předmětný rodinný dům zkolaudován).
Je nicméně pravdou, že ubytovací služby mohou být dle platné právní úpravy poskytovány rovněž v rodinných domech (jak to vyplývá z položky č. 55 přílohy č. 4 nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností.
Na základě Vašeho písemného podnětu bude stavební úřad povinen situaci prověřit (popř. provést místní šetření). Zda stavební úřad následně zahájí odpovídající správní řízení již bude plně záviset na jeho úvaze.
Zadruhé se můžete s písemným podnětem obrátit na místně příslušný živnostenský úřad. Pakliže Váš soused poskytuje ve svém domě ubytovací služby bez živnostenského oprávnění, jedná se o porušení platné právní úpravy.
Živnostenský úřad bude v této souvislosti povinen prokázat, že Váš soused provozuje živnost (tzn. vykonává samostatně výdělečnou činnost, a to na vlastní účet, soustavně a za účelem zisku), což může být poměrně nesnadné (zvláště pak tehdy, pokud Váš soused a u něj bydlící osoby prohlásí, že se například jedná pouze o dlouhodobou návštěvu, bezplatné bydlení apod.).
I v tomto ohledu bude následně vše záviset na úvaze živnostenského úřadu (a po pravdě řečeno samozřejmě i na jeho ochotě se takovým případem zabývat). Zatřetí  můžete v této souvislosti zahájit soudní řízení (neboť ve Vámi popsaném případě se jedná o typický soukromoprávní spor, spadající do kategorie tzv. sousedských sporů).
Dle § 1013/1 občanského zákoníku je každý vlastník (zde Váš soused) povinen zdržet se všeho, co působí, že (mimo jiné) hluk vniká na pozemek jiného vlastníka (zde Vás) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku.
V tomto ohledu Vám lze doporučit využít advokátních služeb:

https://www.cak.cz/

(a to již pro předsoudní řešení daného sporu – tedy pro sepsání a odeslání tzv. předžalobní výzvy).
ýsledek tohoto soudního sporu bude záviset na právním názoru soudce. Přestože se jedná o variantu, kterou budete mít nejvíce „ve vlastních rukách“, nejedná se o variantu rychlou.
______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
nařízení vlády č. 278/2008 Sb. , o obsahových náplních jednotlivých živností
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.