Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2013 jsme koupili parcelu od jiného majitele, který povolil sousedům dřevník na hranici pozemku. Střecha dřevníku je vyspádovaná směrem k nám. Nikdy mi to nevadilo, ale cca po 3 letech (2016-2019) se střecha dřevníku prohýbá k nám na pozemek. Prosil jsem sousedy o zjednání nápravy, i jim nabízel pomoc, ale bezvýsledně. Střecha dřevníku se prohýbá čím dál víc, přesah je již cca kolem 15 cm - střecha je navíc zvlněná (někde je přesah přes plot zmíněných 15 cm, jinde třeba 10 nebo 5 cm - proto nejde ani osadit okapem.

A je to rok od roku horší. 2018 jsem zaslal sousedům dopis, ale Ti odpověděli, že podle občanského zákoníku musím tuto situaci strpět a že se jedná maximálně o 10 cm. Informoval jsem se na stavebním úřadu, tam mi řekli, že je to nesmysl, že to trpět nemusím, ale že oni s tím nemohou nic dělat - pouze pokud by to ohrožovalo veřejné prostranství. Poslali mne na přestupkové oddělení, kde mi řekli, že se o přestupek nejedná a že to mám řešit právní cestou, že oni mi nepomohou, ale že souhlasí s tím, že to rozhodně není v pořádku. Ale že sousedi jsou známí svou problémovostí. A že dokonce nemusím snášet ani padání sněhu a stékání vody z jejich střechy (dřevník je poměrně dlouhý cca 12 metrů po hranici pozemku) na svůj pozemek. Opravdu městský úřad nemá povinnost tuto situaci řešit? A jakou šanci by mělo případné soudní řešení?
Stále jsem doufal, že se se sousedy domluvím po dobrém, obzvláště, když kdykoliv měli nějaký problém, vždy jsem jim vyhověl, ačkoliv jsem nemusel. Dětem jsem musel zakázat pohyb na této straně pozemku, protože se bojím, že se na ně může dřevník plný několika tun dřeva, zřítit. A přijde mi absurdní, že se musím na svém pozemku takto omezovat.
Na úřadě mi i poradili, že v zákoně přímo stojí, že majitel je povinen provádět udržovací práce na stavbách na svém pozemku.
Zvažuji soudní řešení i proto, že sousedé jsou agresivní. Všichni známí z okolí jen nevěřícně kroutí hlavou při pohledu na prohnutý dřevník a jejich nečinnost a ještě hulvátské chování.
Musel bych u soudu dokazovat jak moc mne situace omezuje nebo soud respektuje vlastnická práva a bude brát jako fakt, že se jedná o porušení vlastnický práv a dle doložených mailů a dopisů sousedi nejsou ochotni cokoliv udělat 2016-2019.
Předem děkuji za Váš názor.
V příloze zasílám dvě fotografie - jedna z doby, než jsme začali stavět - je zde vidět spad sněhu ze sousedovic dřevníku - sousedka mne totiž nařkla, že sníh padá z naší garáže, kterou jsme tam postavili, ačkoliv jsme ji stavěli dál od plotu, než nám ukládá zákon - v současné době je ale střecha dřevníku již o poznání blíže ke garáži než je na této staré fotce. Na druhé je stav z loňského podzimu, nyní je situace ještě cca o 5 cm horší. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Občanský zákoník stanoví, že každý se musí zdržet všeho, čím by nepřiměřeně obtěžoval jiného nad míru, která je přiměřená místním poměrům. V daném případě je zjevné, že stav dřevníku je neudržitelný. Bohužel Vám ale nezbývá, než se obrátit na soud. Měl byste tedy postupovat tak, že vyzvete souseda doporučeným dopisem ke zjednání nápravy a upozorníte ho, že Vám v opačném případě nezbude, než se obrátit na soud. Pokud soused konat nebude, budete se muset obrátit na soud s žalobou, kterou se budete domáhat uložení povinnosti sousedovi napravit závadný stav. S textem žaloby doporučuji obrátit se na advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz, neboť formulace petitu u sousedských žalob bývá složitá.