Počet stránek ve webu: 40.254

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Píšu v záležitosti mojí kamarádky - ráda bych jí pomohla. Již delší dobu se stará o svou nemobilní nemocnou matku k tomu má ještě svoje zaměstnání a těžko již vše stíhá, tak se snažila o nějakou změnu. Při vyřizování zjistila, že již před několika lety matka rodinný dům darovala synovi, tj. bratra mojí kamarádky. Ten ji k tomu donutil podlým způsobem přes svého kamaráda. O této skutečnosti nikdo nevěděl.

Bohužel ale v té smlouvě není ani zmínka o dožití (věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti) a péči o matku. Prostě žádné povinosti. Ve skutečnosti v domě matka stále žije a syn ji pouze občas navštíví.
Je možné takový přepis domu nějak napadnout, nebo změnit.
Děkuji Vám za odpověď. Děkuji, Zuzana

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě by bylo pouze možné odvolat dar pro nouzi či pro nevděk. Pro nevděk by musela být splněna podmínka, že se k dárci obdarovaný chová natolik hrubě, že je to v rozporu s dobrými mravy, a pro nouzi, že se obdarovaný ocitl skutečně na hranici životní nouze. Pokud by bylo prokázáno, že v době darování již matka byla ve stavu, kdy nechápala následky svého jednání, pak by bylo možno také dar napadnout pro neplatnost. Jiné možnosti bohužel zákon neposkytuje.