Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme tři spolumajitelé poloviny rodinného domu. V této polovině jsou dvě bytové jednotky. Ty už jsou nějakou dobu pronajímány. Po úmrtí pronajímatelky (maminka mé manželky) došlo k dědickému řízení a k rozdělení uvedené části domu na tři stejné díly. Vzhledem k těmto skutečnostem připravujeme nové nájemní smlouvy (za stejných podmínek).

V těch by ovšem byl uveden jako pronajímatel pouze jeden z nás. Ten by se staral o potřebné náležitosti spojené s pronájmem včetně přiznání daně z pronájmu.
Je mi jasné, že nějakým způsobem musí být někde oficiálně uvedeno, že s tím ostatní spoluvlastníci souhlasí (respektive by měla stačit většina).
Jde mi tedy o to, jestli v rámci této nájemní smlouvy může být uveden pouze jeden pronajímatel s tím, že v jiné části této smlouvy bychom uvedli, že ostatní spoluvlastníci s tím souhlasí.
Nebo tento souhlas musí být písemně proveden jiným způsobem.
Děkuji, Hanuš

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste tři spoluvlastníci, musíte být všichni pronajímateli s uvedením svého podílu na nemovitosti. Může Vás zastupovat pouze jeden z Vás, ale může tak činit pouze na základě plné moci, která by měla být přílohou nájemní smlouvy, protože jinak nemá nájemce šanci zjistit, zda s pronájmem ostatní spoluvlastníci, kteří nejsou ve smlouvě uvedeni a podepsáni, souhlasí. Pokud tedy nechcete být ve smlouvě všichni uvedeni a podepsáni, podepište si mezi sebou plnou moc a tuto přiložte k nájemní smlouvě.