Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička vlastní 1/2 domu a druhou 1/2 domu vlastní člověk, který je 1989-2019 po smrti, ale stále je dle českého katastru nemovitostí KN vlastníkem oné poloviny domu. Žil v Německu a nikdo z jeho příbuzných (případných dědiců domu) se nikdy o dům nezajímal ani nestaral.

Pokusili jsme se obrátit na potomky zemřelého s dotazem, jak je to s dědictvím vzhledem k faktu, že pán kdysi babičce slíbil, že jí onu polovinu domu zanechá (ovšem nemá žádnou darovací smouvu apod.). Obratem odpověděli, že by jim babička měla platit nájem (ačkoliv se o dům nikdy nezajímali a babičku nikdy nekontaktovali), načež jsme reagovali faktem, že do domu nikdy neinvestovali ani Kč a vše tedy musela platit babička.
S ohledem na věk babičky (90 let) bude nutné dům co nejdříve prodat, ale bude tak nutné logicky učinit i se souhlasem spoluvlastníků. Jak máme zjistit, kdo je nyní opravdu spoluvlastníkem (druhá strana v Německu nespolupracuje, chce jen peníze)? Jak nyní postupovat, aby byla situace co nejrychleji vyřešena?
Předem děkujeme.

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě nezbývá, než podat návrh na dodatečné projednání dědictví po zemřelém spoluvlastníkovi. Vyhledávací činnost stran jeho dědiců by měl zahájit notář, který bude projednávat pozůstalost.
Vy jako soukromé osoby nemáte možnost dědice zjistit, notář je v dědickém řízení v postavení soudního úředníka, který oprávnění zjišťovat informace má. Až proběhne dědické řízení a budou zapsáni noví vlastníci, tak s těmi se teprve budete domlouvat.