Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dědictví po mém manželovi bylo rozděleno tak, že jedna moje dcera má 1/8 nemovitosti a já 7/8. Domluvily jsme se, že v případě prodeje domu ona dostane 1/8 z prodejní ceny. Obávám se z její strany exekutora. Má několik půjček, nejraději bych jí vyplatila již teď. Ale protože tolik peněz nemám, dala jsem jí 250 tisíc Kč. Je možné nějakým způsobem snížit její část podílu na dědictví o vyplacené peníze? Např. místo 1/8 domu že by vlastnila už jen 1/10.

Nevím jak se to počítá, ale beru to tak, že ta 1/8 prodejní ceny je cca 600 tisíc. Když 250.000 Kč dostala, dá se to takto udělat? A jak a kde? A ještě jak pro případ mé smrti zajistit, aby druhá dědička, druhá moje dcera jí nemusela vyplácet již jednou vyplacené peníze za podíl po jejich otci, které již dostala ode mne. Tato druhá dcera se dědictví vzdala v můj prospěch.
Děkuji, Pavlína

 

ODPOVĚĎ:
Dcera Vám může nejlépe darovat jakoukoliv část svého podílu. Pokud jí tedy dáte nějaké peníze, dcera Vám může darovat určitý podíl ze své části. K tomu je třeba sepsat darovací smlouvu a vložit ji do katastru nemovitostí. Pokud byste chtěla jakkoliv ošetřit otázku velikosti podílů v dědictví, bylo by nejlepší uzavřít s dcerami dědickou smlouvu u notáře a velikost podílu pro případ dědického řízení tam jednoznačně stanovit.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak zanést do katastru nemovitostí změnu velikosti podílu bytu, domu, nemovitosti spolumajitele, spoluvlastníka