Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Děda by chtěl mne a mému otci (jeho synovi) darovat napůl nemovitost. Rád by si do smlouvy dal podmínku buď,
1) že bychom nemohli nemovitost 10 let prodat nebo
2) pokud by jeden z nás chtěl (potřeboval), v určitém časovém úseku (10 let), svou polovinu prodat, musel by ji prodat za minimální cenu druhému (třeba 10. tis) nebo
3) že lze nemovitost prodat pouze společně (nejen podíl, ale jako celek)

Je možné dat takové podmínky do smlouvy? Děkuji, Jana

 

ODPOVĚĎ:
V darovací smlouvě může být celá řada vedlejších ujednání. V praxi jsou však nejpoužívanější tři, a to darování s účelovým určením, darování s podmínkou a darování s příkazem. Při darování s určením účelu dárce v darovací smlouvě obdarovanému stanoví účel, ke kterému má předmět daru směřovat, což vyžaduje součinnost obdarovaného (např. darování peněz za účelem koupě konkrétní věci). Samotné nenaplnění stanoveného účelu obdarovaným s sebou nenese žádné právní následky, pokud tento účel nebyl ujednán ve formě příkazu nebo podmínky, a je tedy pouhým morálním závazkem. Účel darování musí být v souladu s dobrými mravy a nesmí odporovat zákonu.
Podmíněným darováním se myslí darování s odkládacími nebo rozvazovacími podmínkami. Zde lze podřadit darování pro případ smrti, které v sobě obsahuje odkládací podmínku spočívající ve smrti dárce. Zákon zakazuje pod sankcí neplatnosti, aby v darovací smlouvě byly obsaženy tyto podmínky:

  • nemožné - tj. fakticky nesplnitelné.
  • nesrozumitelné (ledaže je jejich obsah stranami darovací smlouvy dodatečně vyjasněn) ;
  • nemravné – podmínky příčící se dobrým mravům nebo jejich splnění směřuje proti veřejnému pořádku, např. podmínka zakazující obdarovanému uzavřít manželství, podmínka, která se dotýká lidské důstojnosti či náboženského přesvědčení obdarovaného, a jiné;
  • odporující veřejnému pořádku;
  • šikanující obdarovaného.

Mám za to, že jediná podmínka, která by byla z Vámi uvedených akceptovatelná, je podmínka nemožnosti prodeje po dobu deseti let, ovšem je otázkou, zda i tato podmínka by nebyla soudem v případě soudního řízení chápána jako šikanózní.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Předkupní právo obdarovaných vzájemně; prodej nemovitosti obdarovanými vždy jen jako celek
  • Je možné udělit zákaz prodeje nebo dalšího darování v darovací smlouvě mezi dárcem a obdarovaným?