Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Babička pronajímá pole (nyní mám plnou moc), smlouva byla uzavřena 01/2004 na dobu určitou 10-ti let, od roku 2015 bylo pole pronajato jinému subjektu. Zřejmě bez výpovědi předchozího nájemníka, ale po uplynutí nájmu. Od 2016 si předchozí pronajímatel nárokuje pole. Je i ochotný doplatit zpětně nájmy za 3 roky, ale s cenou nájmu z r. 2004.

Kdo má nárok na nájem? S původním subjektem není nová smlouva (nikoli pachtovní dle NOZ), ale stále ta původní, která se údajně automaticky prolonguje o 1 rok, jelikož nebyla vypovězena. Můžeme aspoň požadovat adekvátní cenu nájmu při zpětném doplacení? Děkuji, Kamil

 

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že jste měl písemně upozornit prvního pronajímatele o blížícím se konci pronájemní lhůty, jelikož je to Váš projev vůle skutečně pronájem ukončit. Přesto však toto opominutí nemusí vždy zakládat právo nájemce nárokovat si další setrvání v nájmu Vašeho pole.

Poněvadž jste uzavírali smlouvu o pronájmu s prvním nájemcem před platností současného občanského zákoníku, pak se nájem vůči prvnímu nájemci řídí tehdy platným občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.).

V tomto starém občan. zákoníku se v § 676 odst. 1 doslova říká, že nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak. Uvádíte, že jste s prvním nájemcem uzavírali pronájem na dobu určitou, přičemž tato doba uplynula, dle Vašeho údaje, v roce 2014. Z Vašeho dotazu nevyplývá jedna podstatná věc - zda i po tomto datu první nájemce na poli hospodařil a to až do doby, kdy jste pole pronajali v roce 2015 druhému nájemci. Pakliže první nájemce přestal na poli hospodařit s koncem pronájmu, pak je jasné, že i bez Vaší výpovědi, toto ukončení pronájmu první nájemce respektoval a nyní nemůže tvrdit, že se smlouva o pronájmu dle § 676 odst. 2 starého obč. zákoníku automaticky prodlužuje o 1 rok. Tím, že jste následujícího roku 2015 uzavřel pronájem s dalším nájemcem, proti čemuž se první nájemce ohradil až následujícího roku 2016, pak svědčí v jeho neprospěch, neboť zde dal jasně najevo svou vůli dodržet stanovený termín skončení svého nájmu Vašeho pole. Nemá proto právo nárokovat si další pokračování pronájmu Vašeho pole.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Automatické prodloužení nájemní smlouvy na pole podle starého občanského zákoníku