Počet stránek ve webu: 38.729

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Tchyně platila mým dětem na stavební spoření, které bylo do jejich 18-ti let. Bohužel jsme se rozvedli a tak dětem stavební spoření zrušila, i když jsem ji navrhovala, že to budu platit dále, nepřijala to. Kdybych to nemusela podepsat jako zákonný zástupce dětí ani bych o zrušení nevěděla. Podepsala jsem to jen s tím, že peníze dá dětem. S tím je ten problém.

Kluk si chtěl koupit kolo (přidat si na něj z těch peněz), ale babička řekne, že to je zbytečnost a peníze dětem nedá. Poradíte mi jaké mám právo do toho zasahovat? A zda můžu trvat na tom, aby dětem peníze poslala na dětský účet, aby si za to mohli koupit, co chtějí. Děkuji. Magda.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě je nutné si uvědomit, že finanční prostředky, které jsou shromažďovány na účtu stavebního spoření dítěte, patří tomuto dítěti (jak to vyplývá například z § 5/12 a 13 zákona o stavebním spoření).
Pakliže Vaše bývalá tchýně spořila svým vnukům na účtech stavebního spoření, představoval každý vklad de facto darovací smlouvu, tzn. že v okamžiku připsání předmětných finančních prostředků na účet stavebního spoření se jejich vlastníkem stal dotyčný vnuk. Totéž samozřejmě platí rovněž po zrušení stavebního spoření, tzn. že finanční prostředky, které Vaše bývalá tchýně nyní zadržuje, jsou vlastnictvím Vašich dětí.

Dle § 896/1 a 2 občanského zákoníku pak platí, že:
- rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat;
- při právním jednání, které se týká jednotlivé součásti jmění dítěte, vystupují rodiče jako jeho zástupci.

Vaše bývalá tchýně se tedy mýlí, pokud se domnívá, že může rozhodovat o tom, jak bude naloženo s finančními prostředky ze zrušeného stavebního spoření. Tyto finanční prostředky totiž náleží Vašim dětem, přičemž Vy, jako zákonná zástupkyně svých dětí, je při nakládání s nimi zastupujete (samozřejmě za předpokladu, že jsou Vaše děti stále nezletilé).
V současné chvíli Vám doporučuji obrátit se na Vaší bývalou tchýni s písemnou výzvou, v níž poukážete na platnou právní úpravu a budete se domáhat toho, aby Vaše bývalá tchýně neprodleně odeslala předmětné finanční prostředky například na dětské bankovní účty Vašich dětí. V této výzvě rovněž zmiňte, že jste připravena řešit věc soudní cestou, nebude-li Vaše bývalá tchýně ochotna Vaší výzvu uposlechnout. Jeden podepsaný stejnopis výzvy si ponechte, druhý doručte Vaší bývalé tchýni prokazatelným způsobem (ideálně tedy doporučenou poštovní zásilkou s dodejkou).
Neuposlechne-li Vaše bývalá tchýně výzvy v přiměřené lhůtě, kterou jí ve výzvě stanovíte, doporučuji Vám kontaktovat advokáta: www.advokatikomora.cz s jehož pomocí můžete své bývalé tchýni poslat tzv. předžalobní výzvu. Lze předpokládat, že předžalobní výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře zapůsobí na Vaší tchýni mocnějším dojmem než kdybyste si tuto výzvu psala sama (přestože i to je samozřejmě možné).
Nepřinese-li ani předžalobní výzva kýžený výsledek, nezbude Vám, než se v této věci obrátit s žalobou na soud. Pro přípravu žaloby a vedení soudního řízení Vám doporučuji advokátní zastoupení v každém případě. Advokáta si můžete vybrat na www.AdvokatiKomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 96/1993 Sb. , o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může dědeček, babička zabavit peníze dříve darované vnukovi, vnoučatům na stavební spoření?