Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po smrti otce 2013 a vyplacení družstevního bytu 2015 sestra přitlačila matku, ať na ní přepíše byt. Matka tam nadále bydlí a vše platí, přes 25 let. Bohužel byt je nepřepsaný s podmínkou dovolení dožití v bytě z důvodu nedomyšlení a deprese matky po smrti manžela. Také se matka bála, že když byt nedaruje, že jí dcera nebude pomáhat.

5. ledna 2018 se matka náhodou dověděla, že dcera má napsanou poslední vůli, že kdyby se s ní něco stalo, že byt, v kterém bydlí připadne dceřinu hrubému manželovi s tím ať si sám rozhodne co s tím udělá. Úplně vynechala co by bylo s maminkou a nechala jí napospas zlému a chamtivému člověku: dlouholeté neuctivé, nemravné a nepřátelské chování vůči matce i otci a sourozenci. Maminka nechce být na milost takové osobě a skončit na ulici. Dcera v lednu 2018 odmítla dodatek o právu dožití maminky v bytě dát do své poslední vůle. Otázka: může matka vyžadovat vrácení daru z důvodu nevděku darovaného a její nedbalostí a porušení dobrých mravů? Jak prosím postupovat, doporučte advokáta či formulář na vyplnění. Děkujeme.

ODPOVĚĎ:
Pokud matka na dceru přepsala byt formou darovací smlouvy, může se domáhat bytu zpět pro nevděk. Musí tak ale učinit žalobou u soudu, kdy v řízení bude nevděk prokazován. Soud sám z provedeného dokazování učiní závěr, zda lze chování dcery chápat jako nevděk a rozhodnout tedy o vrácení daru. Věc nelze řešit žádným formulářem, je třeba sepsat žalobu, která musí mít všechny náležitosti a zejména musí být dobře vylíčen skutkový stav. Proto doporučuji obrátit se na advokáta, jejichž seznam naleznete na stránkách www.advokatikomora.cz, kde můžete vyhledávat dle lokality a zaměření.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak prokázat nevděk obdarovaným vůči dárci bytu, domu, nemovitosti
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem