Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V květnu 2017 jsem vydražil byt. Usnesení o příklepu nabylo právní moci až dne 17.10.2017 s vykonatelností dne 24.11.2017, ve kterém byla povinně uložena povinnost vyklidit vydraženou nemovitou věc. Příklep jsem doplatil po nabytí právní moci, dne 5.11.2017. Povinnost vyklidit vydražený byt nesplnila, proto jsem pověřil Exekutorský úřad k provedení exekuce – vyklizení nemovité věci.

Povinná dosud v bytě bez právního důvodu bydlí. V lednu 2018 jsem byl kontaktován předsedou Společenství bytových jednotek a informován, že zápisem do KN ze dne 3.1.2018, povinnost hradit měsíční příspěvky do fondu přešla na mne. Zajímá mne, zda užíváním bytu, který povinná měla vyklidit ke dni 24.11.2017 nedošlo k jejímu bezdůvodnému obohacení, když mi nic za užívání nehradí, a zda k bezdůvodnému obohacení povinné nedochází již ode dne příklepu, tedy od května 2017, kdy jsem se stal majitelem vydraženého bytu. Kdo je oprávněn vyčíslit výši bezdůvodného obohacení, a zda mohu soud žádat přímo o vydání platebního rozkazu.

ODPOVĚĎ:
Okamžikem, kdy se stáváte vlastníkem nemovitosti, vstupujete do všech práv a povinností předchozího vlastníka. Pokud se jednalo o byt, který byl před Vámi ve vlastnictví uvedené osoby, která jej nyní odmítá opustit, je tato povinna ho opustit dle pokynů v usnesení o příklepu. Tj. od 24.11.2017, kdy měla byt vyklidit, máte právo žádat bezdůvodné obohacení. Výši bezdůvodného obohacení můžete vyčíslit pouze Vy sám a bude odpovídat výši nájmu, který je v dané lokalitě pro daný byt (rozměry, vybavení, kvalita, ...) obvyklý. Měl byste si tedy na realitních serverech najít několik srovnatelných nabídek a podle nich vyčíslit této paní nájem, a to od 24.11.2017. Neuhrazený nájem je bezdůvodným obohacením, a pokud nájem řádně neuhradí, můžete podat návrh na vydání platebního rozkazu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vystěhování původního majitele z vydražené nemovitosti - postup, návod
  • Náhrada bezdůvodného obohacení - nevystěhování z vydražené nemovitosti