Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2021 jsme koupili chatku se zahrádkou, která je v zahrádkářské kolonii. Před samotnou koupí jsme se informovali ohledně pozemku, na kterém chatka stojí - v našem případě se jedná o pozemek, který byl vykoupený zahrádkářským svazem, hradí se symbolické nájemné zahrádkářskému svazu a dostali jsme písemně, že máme předkupní právo v případě prodeje pozemku zahr. svazem.

Bohužel ne všechny chatky stojí na takovémto pozemku, některé jsou na pozemku soukromých vlastníků - tzn. že platili nájem přímo majitelům. Ke konci roku 2023 kontaktoval předseda této naší kolonie majitele těchto soukromých pozemků, ohledně výkupu pozemků zahrádkářským svazem - to bohužel nedopadlo a majitelé navíc nájemné navýšili - jedná se o částku cca 4.000 - 7.000 Kč / rok v závislosti na velikosti pozemku. Toto navýšení nájemného se jedná pro cca 10 zahrádek. Nyní proběhla členská schůze, kde byli všichni o této skutečnosti informováni a proběhlo hlasování o tom, že bychom se měli všichni bez rozdílu (zda je pozemek již vykoupen zahr. svazem nebo je v soukromém vlastnictví) složit a hradit toto nájemné za všechny dohromady. Při hlasování byla většina PRO, jen pár jedinců bylo proti - včetně nás. Můj dotaz zní - může být po nás zahrádkářským svazem vymáhán podíl na neuhrazeném nájemném za pozemky, které my nevyužíváme (protože nemáme chatu na pozemku soukromého majitele)? Schůze byla uzavřena tím, že většina hlasovala pro, zbytek se musí podřídit. Hledala jsem ještě informace v osadním řádu, ve stanovách zahrádkářského svazu, ale žádnou takovou informaci jsem nikde nenašla. Samozřejmě, že všichni, včetně nás platíme "nájem" zahrádkářskému svazu za užívání společné cesty, společného majetku (prostě toho, co je vykoupeno zahrádkářským svazem), hradíme fond oprav - opět na společný majetek, ale nerozumím tomu, proč bychom měli přispívat na nájem zahrady někoho jiného, kterou my nevyužíváme a není ani v majetku zahr. svazu. Mne přece také nikdo nepřispívá na splátky za koupi chatky. Omlouvám se za takto dlouhý dotaz a předem Vám děkuji za zpětnou informaci, zda by nám mohl po právnické stránce vzniknout problém, pokud neuhradíme svazu požadované nájemné za pozemky v soukromém vlastnictví (jedná se o cca 2.000 Kč/rok), ale samozřejmě budou řádně uhrazeny všechny naše poplatky, které se týkají pozemku, na kterém stojí naše chatka. S přáním krásného dne, Naděžda.

 

ODPOVĚĎ:
Bylo by vhodné ještě vyjasnit, jakou právní podobu má svaz (spolek? ) a zda jste nějak formálně jeho členy.
Nicméně dle mého názoru nemůže svaz takto vynucovat hrazení nájmu cizím subjektům, těžko bude taková povinnost vynutitelná a není patrně z ničeho zřejmé co se stane, pokud takovýto příspěvek neuhradíte.
Dle mého názoru tak pokud uhradíte všechny své náklady a nájemné, nemůže svaz vynucovat další cizí nájemné. Lze však uvažovat o tom, zda svaz členům nemůže zvýšit např. členské příspěvky a z nich pak nájemné hradit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.