Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Drobet nerozumím §1032 odst. 1 písm. b) Ani za náhradu, ale soud nezbytnou cestu nepovolí, pokud by škoda na pozemku souseda převýšila výhodu nezbytné cesty, anebo tehdy, když o nezbytnou cestu vlastník žádá jen za účelem pohodlnějšího spojení. „Způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, “ soud též nezbytnou cestu nepovolí, stojí v ustanovení § 1032 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

Jaká částka musí být ta, která to ovlivní. Víme, že jsou tři ukazatelé, které se v našem případě nejspíše mohou porovnávat = 1 / částka stanovená na zbudování nových vstupů do nemovitosti z vlastního pozemku majitele který se dožaduje stezky přes cizí pozemek) = 2/ snížení hodnoty nemovitosti, na kterém má být zřízeno právo stezky druhého majitele = 3/ ocenění případného odbytného pro zřízení práva stezky. Jak se tyto tři ukazatelé vlastně porovnávají, co vlastně musí převýšit, aby soud stezku nepovolil? Jaká ta částka vlastně musí být?

 

ODPOVĚĎ:
Nelze říci, jakým způsobem by soud Vámi zmiňované částky porovnal – to bude vždy záviset na právním názoru konkrétního soudce. Nemyslím si nicméně, že by o ne/zřízení práva nezbytné cesty soudy rozhodovaly pouze na základě prostého porovnání určitých částek (byť i ty zajisté hrají určitou roli).
K institutu nezbytné cesty získáte obecné informace například zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/institut-nezbytne-cesty-ocima-soudni-praxe-110173.html
Máte-li v úmyslu bránit se proti sousedem případně podané žalobě na zřízení nezbytné cesty, můžete použít některý z argumentů, které jsou vyjmenovány v tomto článku:
https://www.epravo.cz/top/clanky/jak-se-lze-branit-povoleni-nezbytne-cesty-94109.html
Přehled judikatury vztahující se k nezbytné cestě naleznete například zde (což lze při obraně proti žalobě rovněž použít) :
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezbytna-cesta-ve-svetle-aktualni-judikatury-106339.html
či zde:
https://www.epravo.cz/top/clanky/nezbytna-cesta-vyvoj-hrube-nedbalosti-116639.html
Pravděpodobně nejužitečnější pro Vás mohou být tyto dva články:
https://www.epravo.cz/top/clanky/nepovoleni-nezbytne-cesty-pro-hrube-nedbale-ci-umyslne-jednani-vlastnika-nemovitosti-zadajiciho-o-povoleni-nezbytne-cesty-ve-svetle-soucasne-judikatury-115178.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-otazkam-souvisejicim-se-zrizenim-nezbytne-cesty-soudem-113245.html?mail
jelikož v jejich rámci se dočtete, k čemu by měly soudy (dle judikatury Nejvyššího soudu) při rozhodování o ne/zřízení práva nezbytné cesty přihlížet, a to se zaměřením na Vámi zmiňovaný § 1032/1 písm. b) občanského zákoníku.
Bude-li se po Vás soused skutečně domáhat zřízení práva nezbytné cesty soudní cestou, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.