Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám zahradu za domem, kterou jsem koupila. Ozval se mi pozemkový úřad, že mám na zahradě 61 m2 ostatní plocha, kterou jsem nikdy neužívala, jenom jsem chodila na svou zahradu. To jsem napsala na pozemkový úřad a mám zájem to koupit. Musím mít pronájem, za to mám zaplatit 10.461 Kč za 10 let.   Mají na to právo, když se nikdy neozvali? Děkuji vám Erika.

ODPOVĚĎ:
Ze znění dotazu usuzuji, že pozemkový úřad se po Vás domáhá vrácení tzv. bezdůvodného obohacení, a to za posledních deset let, kdy jste (údajně) užívala část státního majetku (konkrétně pozemku). Co se týče bezdůvodného obohacení, je klíčový § 2991 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.
Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch ... protiprávním užitím cizí hodnoty ..."
Pokud jste tedy skutečně užívala část pozemku, který Vám nenáleží (jelikož jde o státní majetek), mohlo na Vaší straně opravdu vzniknout bezdůvodné obohacení, které je nutné státu vrátit. V této souvislosti není podstatné, jak jste část státního pozemku užívala (zda pouze k průchodu na Váš vlastní pozemek či jinak). Situace by byla samozřejmě odlišná, pokud by vyšlo najevo, že předmětný státní pozemek je veřejným prostranstvím nebo se nachází v nezastavěné části obce (a může ho tudíž v zásadě užívat každý) - nic takového však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Jelikož právo na vrácení bezdůvodného obohacení je běžným majetkovým právem, podléhá promlčení, a to v obecné tříleté promlčecí lhůtě (§ 629/1 občanského zákoníku). Tato promlčecí lhůta počne běžet od okamžiku, kdy se ochuzený (zde stát) dozví o tom, že k bezdůvodnému obohacení došlo, a kdo se na jeho úkor obohatil (§ 621 občanského zákoníku). Nejpozději se pak právo na vydání bezdůvodného obohacení promlčí za deset let (a jde-li o úymslné bezdůvodné obohacení, pak za patnáct let) od okamžiku, kdy k němu došlo (§ 638 občanského zákoníku).
Domníváte-li se, že část státního pozemku jste neužívala, popř. že se jedná o pozemek, který může legálně (a bezplatně) užívat kdokoli, můžete pozemkovému úřadu napsat, že nic platit nehodláte. V takovém případě samozřejmě riskujete, že pozemkový úřad se po Vás následně bude domáhat vydání bezdůvodného obohacení soudní cestou (čímž vymáhaná částka naroste). Budete-li naopak ochotna bezdůvodné obohacení vydat, můžete alespoň vznést námitku promlčení a tvrdit, že právo na vydání bezdůvodného obohacení se zčásti promlčelo, tzn. že jste povinna vydat bezdůvodné obohacení pouze za poslední tři roky.
Pokud se po Vás pozemkový úřad domáhá úhrady jiné částky, než bezdůvodného obohacení, prosím o doplnění Vašeho dotazu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.