Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zdědila jsem po otci 1/9 domu, který z přibližně 2,5/3 komerčně využívá můj bratr (pronajímá byty a vede svou provozovnu) a přibližně v 0,5/3 bydlí můj bratr. Tedy využívá celý dům. Bratr vlastní 1/3 domu. 1/3 vlastní maminka a 1/3 si dělíme mezi sebe rovným dílem (tedy každý 1/9 z 1/3). Bratr mě chce vyplatit na základě odhadní ceny nemovitosti, která se nachází v centru.

Můj dotaz ní, zda mohu místo vyplacení bratrem požadovat 1/9 nájmu stanoveného odhadcem jako obvyklý v dané lokalitě a odmítnout vyrovnání v současné době s tím, že by mohlo být vyrovnání možné v budoucnu. Děkuji Vám za laskavou odpověď. Liliana.

 

ODPOVĚĎ:
Jako spoluvlastník jste oprávněna požadovat bezdůvodné obohacení z titulu nadužívání podílu spoluvlastníkem, tedy máte právo požadovat nájemné, a to až tři roky zpětně. Vyrovnání máte právo odmítnout, nicméně bratr se může obrátit na soud a požadovat vypořádání soudně. Pak by existovala reálná hrozba, že soud by mu Váš podíl přiřknul do vlastnictví za finanční náhradu, ovšem Vy byste pak jako neúspěšná ve sporu hradila náklady soudního řízení.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.