Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak postupovat proti manželům - alkoholikům - okolo 40 let starých, dítě odebráno. Tito manželé žijí v bytě bývalém družstevním, který byl původně v majetku družstva napsán na otce manžela - také celoživotního alkoholika. Byt už je nyní v jejich vlastnictví. Tito manželé se sem přestěhovali proto, že otec neplatil nájem a mohli by tak o byt přijít. Bydlí zde všichni tři, v oné alkoholové shodě.

02/2023-04/2023 je otec v léčebně dlouhodobě nemocných po prodělaném zápalu plic.   Tato rodina asi dva roky velmi narušuje spolubydlení v bytovém domě, zvláště v nočních hodinách a to mnohokrát v měsíci, i když nyní otec chybí. Obvykle opilý manžel opilou manželku zbije tak, že si ona zavolá záchranku, po celém domě se pohybují policisté a všechny obyvatele tak probudí. Většina obyvatel domu však jsou dosud pracující a žijí zde rodiny s malými dětmi. Dotčeným manželům to absolutně nedochází, protože oni nikde nepracují. Oba v minulosti již podstoupili odvykací léčbu, ale k alkoholu se vrátili. Vrcholem všeho je, že zbitá manželka po návratu z ošetření vše odvolá, nelze proto manžela odvézt na psychiatrii, z jeho pohledu nedobrovolně. Právník na bytovém družstvu nám řekl, ze se s tím nedá nic dělat. Jaké by bylo řešení? Děkuji. Jindřiška.

 

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků má možnost po splnění zákonných podmínek podat návrh k soudu na nařízení prodeje jednotky vlastníka, který „podstatně omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek“ (viz níže citace aktuálního ustanovení § 1184 občanského zákoníku). Výkonem práv se pak rozumí právo na nerušený výkon vlastnického práva v tomto případě před hlukem, kdy noční klid je definován v § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Aby bylo možné tuto žalobu podat, je nutné dotčenému vlastníkovi nejprve zaslat písemnou výstrahu (nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou). Tato výstraha musí obsahovat důvod jejího udělení (opakované a trvalé rušení nočního klidu, čímž je podstatně omezováno právo na nerušený výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek), upozornění na možnost podání návrhu k soudu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinnosti dodržovat v bytovém domě noční klid zdržel. Dále je nutné dotčenému vlastníkovi stanovit minimálně třiceti denní lhůtu k nápravě. Pakliže není ve lhůtě náprava sjednána, lze podat žalobu, k čemuž je však zapotřebí souhlasu většiny vlastníků jednotek (nepřihlíží se k hlasu dotčeného vlastníka)
Doporučuji ideálně ještě před zasláním výstrahy, ale zejména po jejím zaslání zdokumentovat veškeré rušení nočního klidu, ideálně kopiemi úředních záznamů přivolané městské policie, či návrhy na podání přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o některých přestupcích, případně rozhodnutími o udělení pokuty za tento přestupek. Tímto bude v případném soudním řízení prokázáno, že k rušení nočního klidu skutečně dochází. Dále je možné rušení nočního klidu prokázat i svědeckými výpověďmi sousedů (proto by si měli vést záznamy, kdy k rušení dochází, aby se u soudu shodovali a tím byli jejich výpovědi věrohodnější).
Doporučuji alespoň pro sepsání žaloby využít služeb advokáta.
Citace ustanovení § 1184 občanského zákoníku:
(1)   Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
(2)   Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
(3)   S podáním návrhu podle odstavce 1 musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.