Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme v 1. patře v bytovém domě v Praze 10 již 2 roky a vše bylo v pohodě, až do doby, kdy se do přízemí tohoto domu nastěhovala firma, která si přesně pod náš byt, tedy do vjezdu do garáží, instalovala tepelné čerpadlo a 18.11.2022 začala topit. V bytě se nám třese podlaha a je tam takový hluk, že spát se tam nedá.

Hned 18.11.2022 jsem kontaktoval zástupce majitele domu, že je ten zvuk k zbláznění a jelikož jsem řidičem tramvaje, musel jsem si vzít i na pár dnů volno, jelikož jsem se nevyspal. Stále sliby, že alespoň v noci bude vypnuté, ale vše byly jen sliby a nic se nedělo. Volal jsem městskou policii, která prý nemůže nic, kontaktoval jsem hygienu, nic, bytový odbor Prahy 10, nic, stavební odbor Prahy 10, nic. Jediné řešení je tedy se odstěhovat. Našli jsme si byt, který bude volný od 16.12.2022 a na základě mého každodenního naléhání na zástupce domu, že se nedá v klidu bydlet, nám bylo písemně potvrzeno, že dostaneme nájemné za měsíc prosinec zpět. Co se ale nestalo včera (13.01.2023) (9.12.2022), ráno jsem dostal psychický záchvat, jak jinak než z nespaní a neustálého "huuu" v bytě. Musela mi být zavolána rychlá záchranná služba a závěr byl psychický kolaps z únavy, aby ne, když od 18.11.2022 jsem téměř nespal. Nyní jsem tedy v pracovní neschopnosti. Na základě této situace, zástupce domu, kývl na náhradní bydlení do 15.12.2022, které ale vybíral dle ceny, tedy do částky výše měsíčního nájmu. Můj dotaz je: "Ač máme písemné potvrzení, že nám bude vrácen nájem za měsíc prosinec, bojíme se, že nám bude řečeno, že nám ho vrátili způsobem ubytování v hotelu. Mají na to právo? Mohu já se nějak bránit, když mám v ruce potvrzení (s razítkem a podpisem), že nám vrátí nájemné? Nemám nárok na tzv. bolestné? Odškodnění za psychickou újmu? Odškodnění za to, že jsem nyní v pracovní neschopnosti?? Za nové bydlení jsme se vydali kompletně z peněz a s nájemném za prosinec zpět počítáme. Předem mnohokrát děkuji za pomoc!

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Ač máme písemné potvrzení, že nám bude vrácen nájem za měsíc prosinec, bojíme se, že nám bude řečeno, že nám ho vrátili způsobem ubytování v hotelu. Mají na to právo? Mohu já se nějak bránit, když mám v ruce potvrzení (s razítkem a podpisem), že nám vrátí nájemné?
Je nepochybné, že základní povinnost pronajímatele jím byla porušena. Dle § 2205 písm. c) občanského zákoníku totiž nájemní smlouva pronajímatele zavazuje:
„zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu“
Právo na odpuštění nájemného Vám vzniklo přímo ze zákona, a to na základě těchto ustanovení:
- § 2208/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu věci, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného … Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného ...“
- § 2212/3 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Bude-li nájemce rušen v užívání věci nebo jinak dotčen jednáním třetí osoby, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud takové jednání třetí osoby pronajímateli včas oznámil. “
Vaše právo na slevu z nájemného, resp. na odpuštění celého nájemného tedy vyplývá přímo ze zákona. Zavázal-li se pronajímatel současně k tomu, že Vám zajistí náhradní bydlení, jedná se o dva paralelně existující závazky, které nemohou být zaměňovány – ostatně nikdy jste se s pronajímatelem nedohodli na tom, že byste chtěli odpuštění nájemného kompenzovat náhradním bydlením.
Nedojde-li však v této věci mezi Vámi a pronajímatelem ke shodě, bylo by nutné se odpuštění (resp. vrácení) nájemného domáhat soudní cestou. Tento krok Vám nicméně doporučuji dobře zvážit, a to s ohledem na zdlouhavost, finanční nákladnost a nejistotu výsledku soudního řízení. Pakliže byste chtěli případný spor s pronajímatelem vyřešit soudně, lze Vám doporučit využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta zabývajícího se oblastí občanského práva).
2/ Nemám nárok na tzv. bolestné? Odškodnění za psychickou újmu? Odškodnění za to, že jsem nyní v pracovní neschopnosti?
Právo na tyto náhrady Vám vznikne tehdy, budete-li schopen prokázat, že újma na Vašem zdraví vznikla v příčinné souvislosti s porušením právní povinnosti pronajímatele (tedy povinnosti zajistit Vám – jako nájemci – nerušené užívání bytu). V takovém případě bude nutné všechny Vaše nároky řádně vyčíslit a uplatnit po pronajímateli. I zde platí, že nebude-li dohoda s pronajímatelem možná, bude nutné obrátit se s žalobou na soud.
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.