Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem v nájmu a nyní při podáni žádosti o příspěvek na bydlení jsem zjistila, že vyúčtování za rok 2021, kterou jsem obdržela v lednu 2022, že mi majitel bytu účtuje položky, které podle občana jdou za ním a navíc mi nevrátil zbytek z uhrazeného paušálu. Vše jsem spočítala znovu a zjistila, že mi nevyplatil vše, dluží mi 6.353 Kč, jelikož můj paušál za služby je 1.800 Kč za měsíc.

Ovšem 1.200 Kč podle skutečných nákladů) viz příloha bod 1. a 2. Můžu žádat o doplatek i zpětně za rok 2021 a 2020? Nevím, zda to lze v případě dohodnuté paušální částky za služby nebo se to nezaúčtovává? Musím písemně poštou? Co dělat, když to nebude chtít majitel bytu zaplatit? Děkuji Nováková.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud máte sjednanou paušální částku na služby, tak se přeplatek nevrací. Podle zákona č. 67/2013 Sb. , § 9 platí, že "U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat."
Pokud by tedy majiteli skutečně vznikl nějaký dluh na nevrácených částkách z vyúčtování tepla a teplé vody, pak máte právo toto po něm žádat, a to s ohledem na promlčecí lhůtu 3 roky zpětně. Nejprve byste mu měla zaslat předžalobní výzvu k úhradě s vyčíslením dlužné částky a pokud nebude reagovat, tak pak je na zvážení žaloba o zaplacení dluhu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.