Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně zvyšování nájmu. Bydlíme ve studentském sdíleném bytě. V září 2022 jsme podepsali smlouvu na dobu určitou na rok, s určitou částkou nájmu s tím, že se dle nás jednalo ještě o jakžtakž finančně dostupné bydlení. Bylo nám však přes zprostředkovatelku oznámeno, že od ledna 2023 se nám nájem zvedne ze 4.500 na 5.000 Kč na osobu - zatím bez udání důvodu.

Máme pochopení pro to, že se sice zvedají energie (ve výši nájmu už zahrnuty), na druhé straně je to bydlení už tak drahé pro studenty, kde jsme přitom dva na pokoji. Zajímalo by nás tedy za všechny spolubydlící, zda je to takto v pořádku, případně jak se vůči tomu ohradit. Ve smlouvě zmínka o tom, že může dojít ke zvýšení nájmu během její platnosti není. Za veškeré rady děkujeme. S pozdravem Rebeka.

 

ODPOVĚĎ:
Pokud nejsou v nájemní smlouvě sjednány podmínky zvyšování nájemného, pak je nutné se řídit ustanovením § 2249 občanského zákoníku:
- nájemné nelze zvýšit dříve než uplyne roční lhůta od posledního zvýšení (či podpisu smlouvy) ;
- zvýšení nájemného nesmí přesáhnout hranici 20 % včetně zvýšení, ke  kterému došlo v  posledních třech letech;
- současně lze nájemné zvýšit do výše srovnatelného nájemného v daném místě (tržní nájemné) ;
- dle zákona má nájemce hradit nájemné ve zvýšené výši až po třech měsících po doručení oznámení pronajímatele;
- v návrhu musí pronajímatel uvést výši navrhovaného  nájemného  a doložit splnění podmínek pro zvýšení! (maximálně  nájemné  obvyklé v daném místě,   zvýšení  maximálně o dvacet procent).
- nesdělí-li nájemce do dvou měsíců od dojití návrhu pronajímatele, že se zvýšením nájemného souhlasí, může pronajímatel ve lhůtě dalších tří měsíců navrhnout, aby nájemné určil soud (soud může překročit hranici 20%, maximálně však může nájemné zvýšit do výše obvyklého nájemného).
Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že oznámení zprostředkovatelky neobsahuje náležitosti návrhu na zvýšení nájemného dle zákona. Zde na okraj upozorňuji, že výše uvedené neplatí pro podnájem. Pokud tedy máte uzavřenu nájemní smlouvu, v níž není zvyšování nájemného upraveno ani vyloučeno, a návrh pronajímatelky nesplňuje zákonné podmínky, nemůže vám pronajímatelka platně nájemné zvýšit. Doporučuji Vám písemně (prokazatelně pro případný soud) pronajímatelku (případně zprostředkovatelku, pakliže Vám předložila platnou plnou moc k zastupování pronajímatelky) upozornit, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zvýšení nájemného, s jejím návrhem nesouhlasíte a nadále budete platit nájemné ve sjednané výši. Nájemné je rovněž možné zvýšit nejdříve po roce od sjednání smlouvy.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.