Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V nájemní smlouvě mám uvedeno: "Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli za každý kalendářní měsíc trvání nájmu nájemné ve výši 15.000 Kč a zálohy za plnění spojená s užíváním bytu ve výši 5.000 Kč. Plnění spojená s užíváním bytu (tzv. služby) mohou zahrnovat vodné a stočné, dodávky teplé užitkové vody a topení, dodávky energií do společných prostor domu, úhrady spojené se správou, úklidem a údržbou společných prostor domu.".

Znamená to, že je v pořádku, když mi pronajímatel účtuje tyto poplatky: poplatek za správu, pojištění domovního majetku, mzda pracovníka domu, ostatní náklady, opravy a údržba domu?

 

ODPOVĚĎ:
Standardně poplatky spojené se správou domu hradí pronajímatel, pokud není ve smlouvě uvedeno něco jiného. Vy tam bohužel máte uvedeno, že jako nájemce platíte i úhrady spojené se správou a úklidem, pod což lze dále Vámi uvedenou specifikaci podřadit. Byť byste tedy tyto platby ze zákona hradit nemusel, máte to uvedeno ve smlouvě, tedy dle smlouvy se předpokládá, že je hradit budete.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.