Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako uklízečka, zaměstnavatel trvá na nošení respirátoru na pracovišti. Já to odmítám. Je to moje záležitost, zda ho nosím či nikoli. Prosím o info, může mě zaměstnavatel převést z toho důvodu na jiné pracoviště nebo propustit? Pokud mě propustí z jakého § a mám nárok na odstupné? Děkuji Hedvika.

ODPOVĚĎ:
Nošení respirátorů ve vnitřních prostorách je stanoveno nařízením vlády, nejedná se tedy o libovůli zaměstnavatele a není to ani na Vašem rozhodnutí. V rámci plnění povinností podle § 102 zákoníku práce - Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům - by však tuto povinnost mohl zavést i sám zaměstnavatel, který chce chránit své zaměstnance před možnou nákazou, před pracovní neschopností a udržet tak provoz na pracovišti
Převedení na jiné pracoviště není v tomto případě možné bez Vašeho souhlasu.
Zaměstnavatel však může Vaše odmítání vyhodnotit jako soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a po dvou výtkách Vám dát výpověď - § 52 písm. g) zákoníku práce.
Nárok na odstupné nevznikne.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.