Počet stránek ve webu: 41.226

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronajatém bytě, ale s majiteli mám značné potíže ohledně vyúčtování. Někdy mi alespoň přeposlali jejich vyúčtování, aniž by se nějak obtěžovali vystavit řádné vyúčtování mých záloh. Jelikož mi takovéto vyúčtování neuznali na ÚP odbor SSP, kdy mi řekli, že to není mé vyúčtování, ale majitelů a že potřebuji řádné vyúčtování, které bude na mé jméno, vypracovala jsem na základě podkladů, které jsem měla, vyúčtování i rozpis záloh s tím, že jsem to majitelům poslala ke kontrole a k podpisu.

Mně samozřejmě pro ÚP odbor SSP stačil alespoň sken do mailu, který jsem následně vytiskla, abych řádné vyúčtování mohla předložit co nejdříve, protože majitelé nebydlí zrovna blízko. V poslední době, ale bohužel, od nich nemám vůbec nic. Snažila jsem se je kontaktovat e-mailem s tím, že jsem neobdržela řádné vyúčtování. Až po nějaké době se mi majitel ozval s tím, že na tom pracuje a že to do pár dnů to bude mít hotové, ale stanovil si podmínku, že mi vyúčtování předají osobně. Jelikož se mi to fakt nehodilo, tak jsem se omluvila a navrhla jiný termín s tím, že vyúčtování mi můžou zaslat poštou. Na to už mi pan majitel nereagoval a vyúčtování stále nemám. Jelikož už jsem nevěděla, co a jak, tak jsem zapátrala na internetu a zjistila jsem, že jakožto nájemník můžu chtít po pronajímateli pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení doručení řádného vyúčtování. Také jsem se dozvěděla, že pronajímatel má 4 měsíce od konce zúčtovacího období na to, aby řádné vyúčtování vypracoval a doručil. Jestliže je tedy zúčtovacím obdobím kalendářní rok, má na to čas do 30. 4. a 1. 5. je již v prodlení. Dále jsem se dozvěděla, že promlčecí lhůta jsou 3 roky od prvního dne prodlení. Chtěla jsem si u Vás ověřit, jestli jsem danou problematiku pochopila správně a zda jsou informace platné. Také jsem Vás chtěla požádat, zda nemáte nějaký vzor, jak by taková „výzva“ měla vypadat, co by měla obsahovat atp. Mimo to jsem k tomu všemu přišla ještě na nějaké otázky, se kterými si nevím rady. Dá se považovat mailem zaslaný sken za splnění povinnosti doručit řádné vyúčtování? Co se týká promlčecí lhůty, tak nevím, na základě čeho to tak je (zákon, §, odst. atp.). Majitel má elektřinu psanou na sebe a „vyúčtování“ mi zasílal krátce poté, co jej obdržel od dodavatele, což bývá většinou na podzim. Nevím tedy, jestli to mám brát tak, že nesplnil doručení řádného vyúčtování i v tomto případě a můžu po něm chtít dalších 50 Kč za nedoručení/pozdní doručení řádného vyúčtování za el. energii. Byt je v bytovém domě, kde jsou byty v osobním vlastnictví a Společenství vlastníků vystavuje řádná vyúčtování v 1. čtvrtletí, kde jsou ostatní náklady za služby spojené s užíváním bytu, jako je teplo, voda, výtah atp. Ročně prakticky od majitele jsem dostávala dvě vyúčtování (od Společenství a od E. ONu). Nevím ani, jak to mám brát, když jsem vyúčtování za el. energii neobdržela, kolik času na to pak majitel má, jestli 4 měsíce od toho, co on obdržel vyúčtování od E. ONu. A jak je to vlastně s tím, že majitel má na sebe el. energii? Mám pocit, že to tak být může, že když nechce, tak to nemusí být na nájemníka, ale můžu si v takovémto případě říct majiteli, že se mi nelíbí takový dodavatel a že bych chtěla jiného, který je levnější? Jelikož mám za to, že na vyúčtováních budou nejspíše přeplatky (z praxe i z internetu vím, že pronajímatelé se rádi hlásí o nedoplatky, ale přeplatky moc rádi neřeší), jak je to potom s úroky? Dočetla jsem se, že na vypořádání jsou 4 měsíce po doručení řádného vyúčtování. Nevím, jak na případné počítání úroků, jestli na to existuje někde nějaká důvěryhodná kalkulačka. Je povinností pronajímatele vystavit i rozpis záloh? Od podpisu smlouvy došlo k nějakým změnám, takže rozpis záloh již nějakou dobu nekorespondovalo se smlouvou. Aktuální jsem vypracovala sama, které jsem jim poslala ke kontrole a k podpisu a dostala jsem sken do mailu. Mailem jsem požádala o zaslání skenů některých podkladů k placení záloh el. energie, ale nic mi poskytnuto nebylo. Chtěla jsem mít přehled, jak je to ve skutečnosti se zálohami a něco mi i nesedělo, tak jsem si chtěla jen ověřit, že jsou věci tak, jak mají být. Bohužel mi na toto majitel vůbec nereagoval. Co když pokutu nebudou chtít zaplatit? Jak dlouhá by měla být splatnost? Kolik jim dát času na zaplacení? Je dobré jim to i v dopise uvést, do kdy mají pokutu uhradit? V případě úroků z prodlení z neuhrazení pokuty – jak je to s úroky z prodlení? Od jakého data se počítají? Od data doručení dopisu s vyčíslenou pokutou? S tímto si nevím vůbec rady. A existuje nějaký postih za to, když by mi nechtěli na moji žádost předložit dokumenty, na základě kterých provedli vyúčtování?   Tak to je k mému problému snad vše. Předem velice děkuji za pomoc a cenné rady. S pozdravem Anna.

 

ODPOVĚĎ:
K Vašim dotazům:
1. pronajímatel je povinen doložit vyúčtování do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období a v následujících třech měsících vypořádat doplatek či nedoplatek. Pokud tak neučiní, má za nedoložení vyúčtování nájemce právo požadovat 50 Kč za každý den prodlení a pokud není vrácen přeplatek, pak má právo na zákonný úrok z prodlení.
2. Výzva by měla jednoduše odkazovat na nájemní smlouvu a datum jejího uzavření, stanovení období, za něž je vyúčtování požadováno a upozornění na právo požadovat pokutu 50 Kč za den. To stačí, výzva nemá žádný oficiální text.
3. Sken lze považovat za doručení, pokud je prokazatelné, že jste jej obdržela. Promlčecí lhůta je tříletá a je takto stanovena občanským zákoníkem. Začíná běžet dnem následujícím poté, co právo mělo být splněno, a nebylo.
4. Rozpis záloh je povinností pronajímatele. Pokud jde o dodavatele služeb, pokud budete mít na svou osobu, můžete si volit, pokud je na osobu pronajímatele, volba je na něm a musíte ji akceptovat.
5. Pokud nebude chtít pronajímatel pokutu uhradit, můžete se obrátit na soud. Předtím mu musíte zaslat předžalobní výzvu, dát mu lhůtu minimálně 7 dní na zaplacení. Zákonný úrok z prodlení můžete požadovat od okamžiku, který jste stanovila ve výzvě k doložení vyúčtování, pokud taková výzva není, tak od okamžiku, který jste stanovila v předžalobní výzvě k zaplacení.
Celkově jde ale o obsáhlý problém a doporučila bych alespoň jednorázovou osobní konzultaci u advokáta, jejichž seznam najdete na www.advokatikomora.cz.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.