Počet stránek ve webu: 43.068

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dne 1.4.2020 jsem uzavřel s pronajímatelem smlouvu o nájmu bytu  na dobu určitou s platností do 31.3.2021. Současně při podpisu nájemní smlouvy jsem složil kauci za byt ve výši třech měsíčních nájmů. 27.10.2020 jsem podal výpověď z nájmu na základě §2287 občanského zákoníku,   kdy výpovědní doba začala běžet 1.11.2020 a skončila 31.1.2021.

Jelikož pronajímatel našel nového nájemníka poměrně rychle a já už jsem v prosinci byt nepotřeboval předal jsem jej 29.12.2020 za přítomnosti zástupců pronajímatele novému nájemníkovi, který okamžitě započal užívání bytu a měl již v té době podepsanou nájemní smlouvu. Nyní k problému. Pronajímatel mi odmítá vrátit kauci v plné výši s odůvodněním, že nájem  dle mé výpovědi skončil až 31.1.2021 a tudíž si z kauce ponechá nájemné za měsíc leden, kdy už jsem v bytě nebydlel, ale současně již platil nájemné nový nájemník. Nedá se toto jednání napadnout jako bezdůvodné obohacení? Má pronajímatel na takovýto postup právo? Prosím o posouzení zda mám s tím souhlasit nebo se obrátit na advokáta a požadovat plnou výši kauce?

 

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru se jedná o bezdůvodné obohacení, neboť pronajímateli žádná škoda dřívějším ukončením nájmu nevznikla, pobíral nadále nájemné. Navíc pokud jste nebyli v nájemní smlouvě výslovně domluveni, nemůže si pronajímatel nájem oproti kauci započítávat. Proto bych doporučila obrátit se na advokáta a jistotu (kauci) vymáhat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.