Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupili jsme s manželem byt v osobním vlastnictví, ovšem necelý půl rok po koupi jsme zjistili, že je na bytě dluh přes 13.000 Kč z úvěru na rekonstrukci. Rekonstrukce však byla dokončena a úvěr bance zaplacen více než rok před koupí. Předchozí majitel však nedoplatil peníze SVJ.

Ve smlouvě máme mj. zapsáno, že prodávající deklaruje bezdlužnost na nemovitosti a že neexistují žádné nedoplatky. Však dle občanského zákoníka dluhy přechází na nové majitele. V příloze smlouva o koupi. Prosím o radu, jak s dluhem naložit. Děkuji. Drahomíra.

 

ODPOVĚĎ:
Dle čl. VI. přiložené smlouvy se účastníci dohodli na tom, že pokud se jakékoliv prohlášení či ujištění strany prodávající obsažené v čl. VI. ukáže nebo se stane nepravdivým, bude strana kupující oprávněna vůči straně prodávající požadovat uvedení takové skutečnosti do souladu s ujištěními a tvrzeními strany prodávající obsaženými v této smlouvě shora. Pokud by strana prodávající tuto svou povinnost nesplnila, zavazuje se zaplatit straně kupující smluvní pokutu 50.000,- Kč splatnou na vyzvání a zároveň je strana kupující oprávněna od této smlouvy odstoupit. Vedle smluvní pokuty je strana kupující oprávněna požadovat po straně prodávající náhradu škody.
Ve smyslu uvedeného článku bych tedy doporučila stranu prodávající vyzvat k úhradě dluhu, v opačném případě byste měli nárok na úhradu smluvní pokuty dle uvedeného článku - tedy vyzvat k nápravě, pokud napraveno nebude, dluh uhraďte a zažalujte smluvní pokutu a částku, kterou jste museli na dluh za prodávajícího uhradit.