Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám od města pronajatý pozemek a v něm v souladu s nájemní smlouvou postavenou zahradní chatku, která nepodléhá zavkladování. Několikrát jsem žádal město o prodej pronajatého pozemku. Bezvýsledně. 12/2018 Městský úřad obdržel od KÚ pokyn k nápravě - zavkladování chatky.

V souvislosti s poslední žádostí o odprodej (červenec 2019), kdy mě bylo zasláno záporné stanovisko zastupitelstva, byla součástí dopisu i informace o nutnosti zavkladování chatky. Při jednání na MěÚ jsem byl požádán o stanovisko k této věci. Stanovisko, kde jsem vyslovil názor proč chatka nepodléhá zavkladování, jsem obratem na MěÚ doručil. Následně jsem obdržel výpověď z nájemní smlouvy bez udání důvodu. Připomínám, že v nájemní smlouvě není možnost výpovědi "bez udání důvodu uvedena". Následně jsem se obrátil na KÚ a stanovisko k zavkladování jsem tam prezentoval. KÚ uznal chybu, a pokyn k zavkladování oficiálně na MěÚ zrušil. V této době jsem podal odvolání proti rozhodnutí rady města, kde jsem citoval několik pochybení rady - výpověď bez udání důvodu, neexistence problému se zavkladováním, atd. Následně rada města projednala mé podání, vzala na vědomí opatření KÚ a ve svém usnesení uvedla, že trvá na svém původním usnesení. Ani slovo o řešení mých připomínek k postupu rady města a úředníků MěÚ. Takovéto arogantní jednání je nemístné. Poraďte prosím jak mám dále postupovat. Děkuji. Samuel.

 

ODPOVĚĎ:
V daném případě byste měl k soudu podat žalobu o neplatnost usnesení města. Jedná se ale již o právně složitou záležitost, je třeba dodržet lhůty. Proto doporučuji co nejdříve se obrátit na odborníka na správní právo - seznam najdete na www.advokatikomora.cz a s ním postup probrat, případně si od něj nechat vypracovat žalobu. Jedná se již skutečně o procesně náročný úkon, který by měl vypracovat odborník.