Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Nájemní smlouvu jsem uzavřel 1.8.2003 (dům byl postaven 1998). 2019 jsem dal výpověď z nájemní smlouvy. Během celé doby nájmu nebylo do bytu ze strany pronajímatelky nic investováno, mimo výměny základních elektrospotřebičů (cca 20.000 Kč). Byt jsem předal podle předávacího protokolu bez závad (předávání byla přítomna zastupující makléřka).

Byt byl vyklizený a čistý. Po 1 měsíci od předání bytu mi pronajímatelka zaslala vyúčtování, ve kterém po mě požaduje zaplatit celkovou výměnu balkonových dveří. Tyto dveře byly plně funkční, jenom samozřejmě po cca 20 letech častého denního používání opotřebené. Stejně tak po mně požaduje zaplacení výměny tří venkovních žaluzií (pouze vadná navíjecí zařízení za 150 Kč) a blíže nespecifikované úklidové a zahradnické práce. Pronajímatelka mi stanovila termín, do kdy musím požadovanou částku zaplatit. Pokud tak neučiním cituji : „… budu nucena podniknout další opatření k vymáhání pohledávky“. Prosím o radu, jak mám postupovat. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:

Dle NOZ je pronajímatel povinen udržovat byt ve způsobilém stavu k užívání po dobu jeho nájmu. Nájemce je však povinen provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Od 1. ledna 2016 je v účinnosti nařízení vlády č. 308/2015 Sb. , které stanovuje blíže pojmy běžná údržba a drobné opravy. Detailně je vše rozepsáno v onom nařízení, nicméně obecně se má za to, že nájemce hradí takovou údržbu či opravy, jako je
udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Především se tak jedná o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Za běžnou údržbu se považuje rovněž udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění výtoků, odpadů, údržba spotřebičů, opravy částí dveří či oken (kliky, žaluzie, apod.) Ve vašem případě bych tedy jako důvodný nárok považovala pouze nárok na opravu žaluzií, rozhodně ne nové dveře či zahradnické práce.
 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.