Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Máme v pronájmu byt. Byt je v osobním vlastnictví, tedy OV. Smlouvu máme dohodnutou na dobu určitou a to vždy na jeden rok. Chtěli jsme mít alespoň vždy na ten 1 rok nějakou jistotu bydlení. 31.3.2019 jsme se dohodli o dalším prodloužení smlouvy a to opět na rok. Nečekaně máme možnost jít zpět  bydlet do svého bytu, který máme v osobním vlastnictví, tedy OV.

To je pro nás výhodné, protože jsem v důchodu a muž jde v říjnu 2019 do důchodu. Majitelům jsme oznámili náš záměr ukončit smlouvu o pronájmu a to dohodou k 31.9.2019. Oni nesouhlasí a tvrdí, že do doby než si seženou nového nájemníka, i kdyby to trvalo až do toho 31.3.2020 musíme platit jak 7.800Kč za pronájem bytu taka 2.201 Kč zálohy elektřiny, vody atd. I když v bytě třeba bydlet nebudeme. Jak to dle zákona je. Toto přeci nemůže být možné, aby zákon umožňoval majitelům bytů! Buď žít a bydlet ve strachu, že nám majitel bytu dá kdykoli kdy ho napadne výpověď a nařídí nám do určitého počtu dní nebo měsíců opusťit byt, při smlouvě na neurčito a nebo platit nájem i zálohy až do doby uměle prodlužované majitelem bytu, NEŽ SI NAJDE NOVÉHO NÁJEMNÍKA, a to při smlouvě na dobu určitou. Při podepsání smlouvy jsme předali majitelům vratnou kauci 15.600Kč. Zálohy na spotřebu el. a plynu hradíme pravidelně také. Platby za pronájem jsme včas a pravidelně platili. Doplatili ihned i dopl. vody. Jsme slušní lidé, nekuřáci, já jsem extrémně čistotná. Mysleli jsme si proto, že majitelé bytu budou nakloněny našemu návrhu (popisuji níže) a ukončení smlouvy, když jsme byli slušní nájemci. Od 1.9. do 31.9.2019 což je 50% kauce jsme navrhli si probydlet. Za druhou část kauce+zálohy uhradí majitelé doplatky el. , plynu, vody atd. a to za 6 měsíců (od 1.4. do 30.9.2019). Zálohy 2.201Kč (voda, topení, popelnice, spotřeba el. ve společ. prostorách) a částku 580 Kč (zálohy na el. a plyn jsme od 1.4.2019 platili a až do 31.9.2019 platit budeme. Za 6 měsíců bude celková částka za zálohy do 31.9.2019 16.686Kč + 7.800Kč těch 50% z kauce, kterou jsme uhradili, zůstane na doplatky 24.486 Kč. Vypíši Vám : bod 9. ve smlouvě - ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena vždy dohodou stran vyjádřenou písemnými projevy vůle smluvních stran  na téže listině.
2. Nájemní vztah končí uplynutím sjednané doby nájmu.
3. Skončení nájemního poměru výpovědí upravuje zákon č. 89/2012Sb. , občanský zákoník.
4. Skončení nájmu bez výpovědní doby:
Děkuji moc předem za odpověď. Petra.

 

ODPOVĚĎ:

Podle § 2287 Občanského zákoníku "Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval." Bohužel tedy v daném případě pronajímatel postupuje dle zákona a má právo po Vás vyžadovat jak nájemné, tak zálohy na služby. Zálohy na služby je ale povinen Vám vyúčtovat, pokud byste tedy služby nečerpali a v bytě by nebyl žádný odběr, musel by Vám pronajímatel zálohy na služby po vyúčtování vrátit, a to do 3 měsíců po provedení vyúčtování, které se vždy provádí do 4 měsíců po ukončení zúčtovacího období.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Předčasná výpověď nájemní smlouvy ze strany nájemníka - výpovědní lhůta a placení nájmu, nájemného