Počet stránek ve webu: 43.166

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaká nájemní smlouva je pro mě jako nájemníka výhodnější? A proč? Myslím co se týká různých změn. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy.
a) nájem z pozemku u nemovitosti - na dobu neurčitou?
b) nájem na dobu 20,25,30 let?

Jakou smlouvu mám s majitelem sepsat? Děkuji za odpověď. František

.

ODPOVĚĎ:
V daném případě budete uzavírat pachtovní smlouvu. Na skončení pachtovní smlouvy se vztahují ustanovení § 2338 a § 2339 NOZ, z nichž vyplývá, že "Je-li pacht ujednán alespoň na dobu tří let, může strana vyzvat v době ne kratší než šest měsíců před uplynutím ujednané doby druhou stranu, aby sdělila, zda hodlá v pachtu pokračovat, s tím, že vysloví-li druhá strana do tří měsíců od doručení výzvy svůj souhlas, prodlouží se pacht o dobu, na kterou byl původně ujednán; jinak pacht skončí v původně ujednané době.
Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu.
Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku, u ostatních pachtů jde o kalendářní rok.
Z uvedeného vyplývá, jak je to se skončením pachtu a je na Vás, která možnost Vám více vyhovuje.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.