Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlíme se ženou v nájemním bytě 17 let na roční smlouvu, vždy docházelo k obnovení smlouvou novou smlouvou a od 2014 se smlouva z roku 2013 obnovovala každoročním dodatkem. Dodatek končil k 31.5.2019. Pronajímatelka však předložila dodatek se kterým jsem už nesouhlasil a požadoval jsem vytvoření nové smlouvy podle nového občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Nechal jsem vytvořit návrh takovéto smlouvy. Pronajímatelka však o tom odmítla jednat a uzavření smlouvy nedošlo.
V současné době odmítá převzít nájem, za měsíc 06/19, jehož zvýšení jsem na základě jejího dopisu, řádně odsouhlasil v měsíci 04/19.
Děkuji, František

 

ODPOVĚĎ:
Pokud Vás pronajímatelka nevyzvala k vystěhování, doporučuji pronajímatelku vyzvat doporučeným dopisem ke sdělení čísla účtu na který poukázat nájem. Pokud nadále nebude nijak reagovat, nejlepším řešením by bylo nájemné skládat do notářské úschovy, neboť pak nemá pronajímatelka argument neplacení nájmu. Pokud Vás vyzve k vystěhování, nezbývá, než to respektovat, pokud máte smlouvu na rok a nyní již žádnou nemáte, bydlíte tedy bez smlouvy a pronajímatel má právo již novou neuzavřít.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nemožnost předání nájemného pronajímateli - kam nájemné poslat?