Počet stránek ve webu: 40.333

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v podnájmu. Byt je družstevní, můj pronajímatel (vlastník družstevního podílu) měl souhlas družstva, že byt může pronajímat mně. Elektřina je psána také na pronajímatele. V prosinci 2018 mělo být vyúčtování elektřiny. Žádné vyúčtování jsem ale nedostala. Pronajímateli jsem se nedovolala, poté bylo jeho telefonní číslo zrušeno. Poté se jeho jméno objevilo na registru dlužníků družstva.

Zapátrala jsem na internetu a dozvěděla se, že pronajímatel zemřel 12/2018. Kontaktovala jsem družstvo, tam mi bylo sděleno, že nemohou pro mne nic udělat, ať se obrátím na notáře, který má na starosti dědické řízení.
Notář mi sdělil, že mi nemůže podat žádné informace, ale že přímé dědice neměl a dědické řízení bude zdlouhavé. Má otázka zní, zda mám stále setrvat v bytě, jelikož nemám zrovna komu podat výpověď (povolení družstva se každoročně obnovovalo se souhlasem pronajímatele a družstva a oficiálně končí nyní v květnu) a nadále platit nájemné na účet zemřelého, ač ze zablokovaného účtu neodchází platby a tím narůstá dluh na nájemném u družstva. To samé s elektrikou. Jelikož byla psána na něj, mohou mi elektřinu odpojit a byt se stane neobyvatelným (mám malé dítě, žít tak nemohu). Nebo neplatit nájemné vůbec a peníze schovávat pro případné zaplacení dluhu. Prosím, poradíte, jak v tomto případě postupovat? Děkuji, Beáta

 

ODPOVĚĎ:
Družstevní podíl musí být předmětem dědického řízení a někdo jej za zemřelého zdědí. Stejně tak někdo zdědí dluhy zemřelého. Je minimálně zvláštní, že Vás dosud nikdo nekontaktoval. Proto bych z důvody jistoty výhledově zvažovala opuštění bytu, aby se skutečně nestala situace, že budou odpojeny veškeré služby - elektřina, plyn, atd.

Do doby, než se rozhodnete nájem ukončit, hraďte dále na účet zemřelého, event. lze u soudu zahájit řízení o úschovách a hradit na účet úschov u soudu, než bude vyřešeno dědické řízení. Podnájemní smlouvu ukončete v souladu s jejím obsahem, výpověď zašlete na adresu pronajímatele dle smlouvy, i když víte, že již nežije a uplynutím výpovědní lhůty se odstěhujte. Doporučuji o jednotlivých krocích písemně informovat i družstvo.