Počet stránek ve webu: 40.217

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dal jsem výpověď z nájmu za hrubé porušení nájemní smlouvy. Nájemkyni jsem 15.4.2019 donesl podepsat výpověď. Při této příležitosti vlastní rukou napsala následující text: "Tímto se zavazuji, že nejpozději 30.04.2019 v 10.00 hod. předám předmět nájmu." Vlastnoruční podpis před jedním svědkem. Jak mám postupovat v případě, že byt nebude vyklizen. Děkuji, Bedřich

ODPOVĚĎ:
Pokud by byt nebyl vyklizen, nezbývá, než podat k soudu žalobu o vyklizení a žalobu o bezdůvodné obohacení. Za dobu, kdy by se nájemkyně v bytě zdržovala bez právního důvodu (bez platné nájemní smlouvy), byste měl právo po ní žádat nájemné v dané lokalitě obvyklé.