Počet stránek ve webu: 40.271

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V nájemní smlouvě je uvedeno. Nájem se sjednává na dobu určitou a to od. 1.3.2012 do 31.3.2015. V případě, že alespoň 6 měsíců před koncem platnosti nepodá některá se stran písemnou výpověď, zůstává tato nájemní smlouva v platnosti za podmínek v ní uvedených. Pronajimatel chce nyní, abych nebytové prostory vyklidil, ale já si myslím, že jelikož nedal výpověď před skončením nájemní smlouvy, tak tato se prodloužila a to 1.4.2015 do 31.3 2018. Nebo je to jinak? A konkludentní obnovení nájmu se neustále opakuje nebo jen jednou na určité období? Děkuji. Ivan

ODPOVĚĎ:
Pronajímatel nejednal v souladu se smlouvou a Váš názor je správný. Smlouva se automaticky prodloužila o další tři roky. Toto obnovení nájmu se pořád opakuje, není to jen jednou na určité období.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak se bránit pokud pronajímatel napadl automatické prodloužení nájemní smlouvy?