Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

chtěl bych požádat o informaci či radu, jak postupovat v případě, že společenství vlastníků nepřevezme doporučený dopis, který jsem mu zaslal. Vzhledem k tomu, že SVJ nemá zřízenu datovou schránku, je doporučená zásilka zřejmě jediný oficiální způsob, jak mu doručit reklamaci, stížnost, atd. Pokud ale zásilku nepřevezme, jaké jsou možnosti vymahatelnosti toho, co bylo předmětem zásilky?

Je na tento případ aplikovatelný § 159 odst. 1 (řádný hospodář), pokud by předmětná záležitost skončila u soudu a SVJ by se hájilo, že mu například reklamace nebyla doručena? Jak nejlépe postupovat?
Děkuji, Igor

 

ODPOVĚĎ:
Pokud jste na oficiální adresu SVJ zaslal dopis doporučeně, pak platí, že jste písemnost doručil do "sféry dispozice" adresáta. Tedy ideální je, pokud možno písemnost doručit komukoliv ze SVJ např. osobně, případně vhozením do schránky, s tím, že si tento úkon zdokumentujete, např. vyfocením vhozením písemnosti do schránky, nebo podpisem osoby, že písemnost přijala.
Pokud adresát při fyzickém pokusu o doručení odmítne zásilku převzít, je tím okamžikem doručena.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Co když SVJ nepřevzeme dopis - jak zvolit náhradní doručení dopisu?
  • Jak dokázat doručení dopisu SVJ?
  • Musí SVJ převzít doporučený dopis nebo ne?