Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Průkaz energetické náročnosti budov: Bývalý výbor našeho SVJ PENB neřešil s tím, že je to drahé a není to nutné. Z toho co jsem četla na internetu, ptala se známých, kteří jsou ve výborech SVJ jiných domů si nejsem jistá jak to je. Z internetových článků jsem pochopila, že jakmile některý z vlastníků jednotky jednotku prodává/ pronajímá, může sice nahradit prokázání energetické náročnosti fakturami za energie 3 roky zpětně, ale zároveň to nezbavuje SVJ povinosti PENB zajistit.

Co to pro nás znamená? Pokud nás žádný z vlastníků o PENB nepožádá, tak ho mít nemusíme vůbec?
Nebo ho musíme mít tak jako tak a hrozí nám nějaké sankce, že jsme ho doposud nezařídili?

Můj druhý dotaz je rodné číslo z pohledu GDPR. Na telefonní čísla a e-maily máme souhlasy i když názory se liší a někteří si myslí, že pro správu domu jsou v dnešní době nezbytné údaje a podléhají oprávněnému zájmu.
U rodného čísla se ale většina kloní k tomu, že SVJ tento údaj nezbytně nepotřebuje a tudíž na něj musí být souhlas. Včera (12.04.2019) jsem od bývalého výboru obdržela veškerou dokumentaci a našla jsem tam dokumenty, ve kterých jsou uváděná. Například, když se řešila na katastru oprava chybně označených jednotek. Museli to všichni znovu schválit a v tom dokumentu nejsou jejich adresy a data narození. Místo toho tam jsou rodná čísla. Když mi nedají souhlas, tak bych teoreticky měla např. černou fixou ty rodná čísla „smazat“. Jenže tím v podstatě zneplatním ten dokument řekla bych. Protože zničím identifikaci podepsaných osob. (na katastru nám tehdy řekli, že tu opravu v jejich dokumentaci dělat nebudou a jen si to máme založit my v SVJ). Pokud mám tedy dokumenty, které před GDPR byli špatně postavené a nelze RČ smazat, můžu to brát jako oprávněný zájem, že je zpracovávám i bez souhlasu? Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 406/2000 Sb. , o hospodaření s energií (dále jen „energetický zákon”), je dle § 7a odst. 3 energetického zákona povinen pronajímatel nebo vlastník jednotky nájemci či kupujícímu předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii. Nesplnění této povinnosti však nemá žádný vliv na platnost nájemní smlouvy, ale pronajímatel se vystavuje postihu za přestupek dle § 12 odst. 1, písm. h) a i) energetického zákona. Pokud tedy nebude bytová jednotka, nebo dům rekonstruován, nebo rozsáhle přestavován, nemusíte PENB mít, ale jen do té doby, než bude bytová jednotka, nebo dům prodáván, nebo pronajímán. Pak jej budete potřebovat.
Ohledně druhého tématu: GDPR stanoví, že osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobním údajem tedy nemůže být jen rodné číslo nebo jméno a příjmení, ale informace o dané osobě, které ji jednoznačně a nezaměnitelně identifikují, tj. informace musí mít jak jméno, tak i příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo a pod. Pokud máte starší dokumenty, v nichž máte jen jména a rodná čísla a jsou podstatnou složkou právního dokumentu, který tyto údaje musí nutně obsahovat, jinak by byl neplatný, pak jej můžete dále uchovávat i bez souhlasu osob, v něm uvedených. Pouze v případě, že by sama osoba, uvedená v tomto dokumentu, vyžadovala výmaz z tohoto dokumentu, pak provedete výmaz této osoby, s tím, že ona sama si ponese následky zneplatnění účinnosti tohoto dokumentu vůči své osobě. Vůči ostatním k zneplatnění dokumentu nedojde. Novela zákona č. 89/2012 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník (dále jen „OZ“) bude nově obsahovat oprávnění osobě odpovědné za správu domu a pozemku zpracovávat rodná čísla vlastníků jednotek, a to z důvodu, že praxe soukromoprávního styku ukázala některé problémy v souvislosti s jednoznačnou identifikací osoby současného či bývalého vlastníka jednotky.