Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Píši s dotazem týkajícím se nájemní smlouvy a nájemného. 2016-2019 bydlím v pronajatém bytě s automatickým ročním prodlužováním nájemního vztahu za podmínky, že "žádná ze smluvních stran nevypoví druhé nájem ve lhůtě 60 dnů před koncem nájemního vztahu". Konec nájemního vztahu připadá na 30. duben 2019. Pronajímatel mě tlačí do odsouhlasení zvýšení nájmu z původních 9500 Kč (výše nájmu se za dobu trvání vztahu nezměnila) na 12000 Kč.


V NOZ jsem četla, že se nájem může zvýšit nejvýše o 20%, což by v tomto případě nebylo splnitelné. Navíc mám za to, že lhůta 60 dnů pro předání výpovědi z nájmu pominula a já mám nájemní vztah automaticky prodloužený a nemusím tedy přistupovat na zvýšení nájemného.
Můj dotaz - do lhůty, která je definovaná jako "60 dnů" se započítávají i víkendy, potažmo svátky atd. ? Vidím situaci správně, když beru nájemní vztah za opětovně prodloužený a mohu trvat na stejné výši nájemného bez rizika výpovědi stran pronajímatele? Lze v mém případě nájemné zvýšit o více jak 20%?
Ve smlouvě rovněž mám přijatelnost výpovědi z důvodu potřeby pronajímaného bytu pro osobu pronajímatele, potažmo jeho nejbližší rodinu - je možné, že když nepřistoupím na zvýšení ceny za pronájem, může mi obratem předat výpověď z tohoto důvodu?
Děkuji, Ilona

 

ODPOVĚĎ:
Do lhůty 60 dní se počítají i víkendy a svátky, v současné době tedy již lhůta uplynula a nájem se automaticky prodlužuje. Zvýšení o 20% platí i pro Vás, takže v daném případě samozřejmě pronajímatel nejedná v souladu se zákonem. Navíc je povinen Vám zvýšení oznámit písemně. Pokud nesouhlasíte, pak zvýšený nájem neplaťte a on si musí k soudu podat žalobu, kterou se bude domáhat určení zvýšení nájemného. Uvedený výpovědní důvod vyplývá přímo ze zákona. Pokud by Vám z tohoto důvodu výpověď dal, nezbývá, než ji akceptovat, nicméně pokud byste se následně dozvěděla, že byt pronajímá jiné cizí osobě, mohla byste k soudu podat žalobu o neplatnost výpovědi.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Automatické prodloužení nájemní smlouvy podle nájemní smlouvy a ze zákona