Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem pronajímatelkou bytu v bytovém domě. S nájemci byla podepsána smlouva o pronájmu bytu na dobu určitou dne X. Ke dni podpisu smlouvy byla složena kauce (jistota).   Počátek nájemního vztahu je určen na pozdější datum (o týden). Ve smlouvě jsou definovány podmínky, za jakých lze smlouvu vypovědět, zejména tříměsíční výpovědní lhůta.

Ostatní zájemce jsem odmítla. Co se stane, když nájemci prohlásí, že od smlouvy odstupují v době mezi podpisem smlouvy a počátkem nájemního vztahu (dnem nastěhování)? Mám právo na dodržení výpovědní doby a zadržení kauce?
Jestliže hrozí riziko, že smlouva může být ze strany nájemců "beztrestně" vypovězena, jakým způsobem se to dá udělat správně?
Děkuji, Svatava


ODPOVĚĎ:
Smlouva je účinná dnem podpisu, navíc odstoupení od smlouvy musí být ve smlouvě sjednáno, pokud není, odstoupit od ní nelze, pokud byt vyloženě nevykazuje takové vady, pro které by nebyl obyvatelný. Pokud by se tedy stalo, že nájemci by chtěli smlouvu zrušit, máte od okamžiku jejího podpisu právo realizovat podmínky dle smlouvy, tedy požadovat dodržení výpovědní doby, úhradu nájemného i zadržení kauce.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

Výpověď nájemní smlouvy nájemníkem, nájemcem před nastěhováním - zaniká nájemní smlouva od počátku nebo je nutné dodržet výpovědní lhůta?