Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Družka bydlí v obecním bytě již 6 let  (2012-2018) se svým synem. Dekret je psaný na ní. Nyní se chce přestěhovat ke mně a neví, zda obecní byt bude přepsán na syna (35 let) a zda syn v bytě může bydlet dál. Syn nevlastní žádnou nemovitost ani nemá vztah k žádné jiné nemovitosti. Děkuji za odpověď. Kryštof

ODPOVĚĎ:
Otázku přechodu nájmu bytu řeší ust. § 2279 Občanského zákoníku, nicméně toto ustanovení se vztahuje na situaci, kdy předchozí nájemce zemřel. Žadatel, který uplatňuje přechod nájmu bytu, sdělí rozhodné skutečnosti, formuláře jsou většinou dostupné na webových stránkách obcí či městských částí. Rozhodnými skutečnostmi pro přechod nájmu se rozumí to, že žadatel:
- vedl společnou domácnost s předcházejícím (posledním) nájemcem bytu,
- nemá vlastní byt.
Prakticky stejná pravidla platí i v případě, že se dosavadní nájemce odstěhuje a v bytě po něm zůstává příbuzná osoba. Doporučovala bych ale navštívit danou obec či městskou část a zjistit si přesně, jaká je praxe, neboť ta se může lišit dle lokality, množství obecních bytů, apod...


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Převod nájemní smlouvy (dekretu) na dospělého zletilého potomka, syna, dceru nájemníka, nájemce