Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se s problémem, kdy jsem podepsala převedení členských práv k družstevnímu bytu. Chci od smlouvy odstoupit, je nevýhodná pro mne a jednostranná. Dále ve smlouvě nebylo splněno - do 5 dnů budou informovat SBD. Dosud smlouvu neposlali, ve stanovách SBD je, že nabyvytel přijímá i dluhy na bytě.

Ve smlouvě je, že je budu platit já. Domnívám se, že tím porušili stanovy. V návaznosti na smlouvu o převodu jsou další 3 smlouvy, o finančním plnění. Zatím jsem peníze nedostala a ani je nechci. družstvo tvrdí, že převod člen. podílu musí přijmout, snaží se mi pomoci. Řeším situaci s právníkem v místě bydliště, kde mi doporučil podat trestní pznámení, protože smlouvy jsou lichevní a v podstatě mne připraví o byt i peníze. Jde mi samozřejmě o čas. Právník napsal dopis ohledně odstoupení od smlouvy, zatím bez reakce a čekám na vyjádření druhé strany, jsem samozřejmě rozhodnuta podat trestní oznámení. V tuto chvíli mi jde o to, tzv. zmrazit smlouvu, aby byla neplatná. Máme podezření z podvodu a jak jsem zjistila, nejsem sama. V případě, že podám trestní oznámení, smlouva bude platná do doby vyšetření nebo bude tzv. pozastavena? Pokud podám žalobu na okamžité zrušení smlouvy, netuším za jak dlouho v těchto případech je rozhodnuto. Smlouvu jsem podepsala nevýhodně, je to moje chyba, ale i můj právník nechápal obsah smlouvy, natož laik. Byla to moje chyba, ale umí to, aby Vás okradli. Ostatní smlouvy neposílám, žádali jsme o odstoupení od všech smluv na základě smlouvy o převodu čl. práv. Moc Vás prosím jak mám postupovat nebo jak se může bránit družstvo, jde mi úplně o všechno. Děkuji, Dáša

ODPOVĚĎ:
Jelikož nejsou připojeny další smlouvy, nelze se vyjádřit k tomu, zda je celá transakce lichvou. Smlouva o převodu členských práv, která je připojena, není nijak nestandardní, nevyplývá z ní postup úplaty a částka. Obecně lze uvést, že od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, že je to ve smlouvě výslovně ujednáno nebo pokud se v mezidobí od podpisu smluv do odstoupení tak zásadně změnily poměry účastníků, že nelze spravedlivě na plnění ze smlouvy trvat. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo být Vaše odstoupení účinné a pokud na vyřešení případu závisí Vaše existence, nechte se zastoupit advokátem, který bude každý krok pečlivě zvažovat a využije všech zákonných možností ve Váš prospěch.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Podmínky kdy je možné odstoupit od smlouvy o převodu družstevního bytu, nabytí členských práv na byt bytového družstva