Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj dlouhodobý nájemník v mém bytě objevil výskyt štěnic, tuto skutečnost ohlásil předsedovi představenstva SVJ a ten neprodleně objednal odbornou firmu na provedení série postřiků a zaplatil přijaté faktury z fondu oprav. Plénum na schůzi SVJ odhlasovalo úmysl veškeré náklady požadovat po mně, neboť je přesvědčeno, že zavlečení škůdce způsobily„problematické“ návštěvy u mého, dnes (12.11.2018) již bývalého nájemníka a já prý „logicky zodpovídám za svůj byt“.

Společenství tedy rozhodlo (po poradě s advokátem) o zaslání výzvy na moji adresu (dosud jsem nepřevzal) s požadavkem proplacení všech výdajů, tzn. za likvidaci v mém bytě, deratizátorem označeném jako dlouhodobý masivní zdroj zamoření + preventivní ošetření všech okolních jednotek v domě. Měl bych se obávat, že lze proti mně uplatnit s úspěchem nějakou žalobu? Jak se bránit, prosím? Děkuji, Jindřich.

ODPOVĚĎ:
Pokud se objevily štěnice ve Vašem bytě a Váš byt je zdrojem zamoření bytového domu SVJ štěnicemi, měl se nájemce především obrátit přímo na Vás, abyste situaci řešil. Pokud vše ale řešil přímo předseda SVJ a vše bylo hrazeno z fondu oprav, mohli by po Vás náklady úspěšně požadovat pouze v případě, že by bylo jednoznačně prokázáno, že se štěnice skutečně šířily z Vašeho bytu. A to se jim dle mého názoru prokázat nepodaří.
Vám bych doporučila na obranu použít argumentaci, že není prokázáno, že zdroj štěnic byl ve Vašem bytě. V takovém případě Vás tedy nikdo, ani soud, nemůže donutit náklady platit. A i kdyby bylo prokázáno, že se štěnice z Vašeho bytu šířily, stejně to opět neprokazuje, že jste něco zanedbal, a že jste Vy nebo Váš nájemce štěnice do domu zavlekl. Mohl je tam zavléct kdokoliv jiný, ony se jen usadily u Vás. Takže osobně mám za to, že soudní vymáhání ze strany SVJ nemá žádnou šanci na úspěch.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak dokázat kdo zavlekl štěnice do bytu bytového domu SVJ
  • Zaplacení likvidace štěnic z fondu SVJ - je možné požadovat náhradu škody od majitele bytu