Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronajatém bytě, počátek smlouvy o nájmu dne 1.1.2012, konec neuveden. Počítá se tedy na dobu neurčitou. Proběhlo dědické řízení po smrti pronajímatele. Byt zdědila jeho dcera. Uznala moji nájemní smlouvu, vzala na vědomí naše dohodnuté ujednání nad rámec smlouvy - sklep, parkování, garáž atd.

Ráda by ale využila výpovědního důvodu, že potřebuje byt pro své blízké. V nájemní smlouvě jsme si dohodli, že nájem může skončit vzájemnou dohodou, uplynutím doby nebo podle par. 711 dříve platného OZ. Mohu dostat výpověď z nájmu z tohoto důvodu v případě změny vlastníka dědictvím? Děkuji za odpověď Ljuba

ODPOVĚĎ:
Pokud chce dědička vypovědět nájem z důvodu, že chce byt pro svou rodinu, může nájem vypovědět pouze podle § 711a odst. 1 písm. a) starého občanského zákoníku, který uvádí, že "Pronajímatel může vypovědět nájem pouze s přivolením soudu v těchto případech:
a) potřebuje-li pronajímatel byt pro sebe, manžela, pro své děti, vnuky, zetě nebo snachu, své rodiče nebo sourozence; " Tj. k výpovědi musí dát souhlas soud, jinak není možné tohoto výpovědního důvodu využít. Tj. výpověď z důvodu změny vlastníka dostat nemůžete, ale nový vlastník vstupuje do všech práv a povinností předchozího, takže stejně jako předchozí může využít všech zákonných možností k ukončení nájmu.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Výpověď nájmu bytu z důvodu využití bytu pro osobu blízkou majitele bytu