Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám jeden krátký dotaz: Je mi k něčemu užitečné uchovávat podnájemní smlouvy s bývalými podnájemníky? Nestačilo by uchovat jen Dohody o ukončení podnájmu bytu? (je tam i odstavec o vzájemné bezdlužnosti). A v případě, že je dobré smlouvy uchovávat, stačilo by to elektronickou formou? (nafotit/naskenovat a uložit na flash disk? ) Děkuji, Marie.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji nájemní smlouvy a související dokumenty uchovávat v originálním znění minimálně po dobu tří let od podání daňového přiznání, v němž jsou zahrnuty příjmy z podnájmu (zákon o daních z příjmu považuje nájem i podnájem za totéž). Pro úplnost doplňuji, že v případě odvodu DPH je pak nutno doklady uchovávat deset let.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Archivace podnájemní smlouvy pronajímatelem - stačí elektronická podoba? Má to vůbec význam?