Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

SVJ nechalo ze společných peněz na dlouhodobé záloze rekonstruovat lodžie, které jsou dle prohlášení vlastníka součástí bytu (SVJ vzniklo 2006), já jsem byt koupila již s rekonstruovanou lodžií. 2 pokojové byty lodžie nemají, tak je SVJ ze společných peněz vyplácí, ale mě odmítají vyplatit a nutí mě k demontáži.

Tak jsem přistoupila ke vzájemnému zápočtu dle § 1982 OZ úhrad za užívání bytu a částky na rekonstrukci mé lodžie (24.000 Kč rekonstrukce lodžie a 6 x 4.000 Kč úhrady za užívání bytu), což jsem SVJ sdělila i doporučeným dopisem. SVJ nijak nereagovalo, až nyní zhruba po roce mi přišla žaloba s platebním rozkazem na úhradu dlužných úhrad za užívání bytu. Mám šanci u soudu uspět? Kdyby SVJ neoprávněně nečerpalo finance na jiný účel, než k jakému jsou určeny k dané situaci by vůbec nedošlo. SVJ mě udalo i na stavebním úřadu, který jim sdělil, že z mé strany je vše v pořádku a že nemůžu být k demontáži stávajícího zasklení nucena. Kdybych nepřistoupila ke vzájemnému zápočtu, měla bych oproti vlastníkům s lodžiemi na d. z. přeplatek 24.000 Kč, který by se mnou SVJ nijak nevypořádalo. Děkuji, Alžběta.

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám žalovanou částku co nejdříve uhradit, jinak hrozí, že budete hradit náklady soudního řízení a úroky z prodlení. K započtení jsou způsobilé jen ty pohledávky, které lze žalovat před soudem. Vaše údajná pohledávka vůči družstvu by pravděpodobně byla soudem vyhodnocena jako pohledávka nejasná či spíše vůbec neexistující. Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak jste přeplatek 24.000,- stanovila a zda se skutečně jedná o Váš přeplatek na dlouhodobé záloze. Dle mého názoru není SVJ povinno Vám částku za rekonstrukci vyplácet, pokud tedy nebudete zasklení demontovat.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Stavba lodžií v bytovém domě - majitel bytu koupil byt už s lodžií, povinnost demontáže
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem