Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Nájemce bytu na dobu určitou dluží více než 3 nájmy, výzvu předžalobní jsem mu již zaslal, byt dosud nepředal, výzvu předžalobní k zaplacení dlužného nájmu jsem mu již zaslal. Zřejmě už v bytě nebydlí, otázka na vás - jak mám teď správně postupovat a podat správně výpověď a byt vyklidit a peníze vymáhat?

Navíc je v insolvenci, která nastala před vznikem dluhu, tedy vytváření nových dluhů by mu mohlo uškodit při insolvenci? Děkuji, Hynek.

ODPOVĚĎ:
Při neuhrazení tří nájmů máte právo dát nájemníkovi výpověď bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt vyklidil bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu (viz § 2291 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník). Ve výpovědi popište důvod výpovědi, tj. uvedením měsíců, za které nebyl nájem uhrazen a výpověď nájemníkovi doporučeně odešlete.
Pokud jde o vymáhání dlužného nájemného, které nebylo uhrazeno až po povolení oddlužení, uplatněte tento dluh vůči dlužníkovi jako pohledávku za majetkovou podstatou.   Podrobný postup, jak pohledávku uplatnit a jeho vzor naleznete na níže uvedených odkazech.
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/obcanske-pravo/dluhy-a-zavazky/28301-muze-dluznik-v-insolvenci-delat-v-dobe-insolvence-dalsi-dluhy-69838949.html
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/vzory-a-tiskopisy-zdarma/vyrozumeni-o-uplatneni-pohledavky-za-majetkovou-podstatou-vzor-ke-stazeni-zdarma


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jak převzít byt, když se nájemce vystěhoval a byt nepředal a nevrátil klíče od nájemního bytu?
  • Nájemník, nájemce v insolvenci - vymáhání nájemného
  • Vymáhání dluhu po nájemci nájemníkovi v oddlužení, osobním bankrotu