Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pronajala jsem byt. Ve smlouvě byla uvedena částka zvlášť za nájem a zvlášť za poplatky (poplatky za teplo a elektřinu). Účty za teplo ale narostly a nájemnice (před měsícem se odstěhovala) by měla doplatit za uplynulý rok 18 000 Kč. Ona tvrdí (poté co hovořila s právníkem), že ve smlouvě je napsaná fixně částka za energie a nemusí tedy nic doplácet.

Ve smlouvě je ale také uvedeno toto: "Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případě, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu." Potvrzení od PRE a od správní firmy mám. K navýšení plateb za teplo došlo také v souvislosti, že se do bytu přistěhoval její třetí syn, a správní firma mi navýšila poplatky. Nájemnice ale tvrdí, že nic platit nemusí. Děkuji, Zora

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru, nemá nájemnice právo odmítat dohradit nedoplatek na službách.
Poplatky za teplo a elektřinu jsou standardně zálohového charakteru. Tyto zálohy se následně zúčtují a buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek. Předpokládám tedy, že fixně daný poplatek je zálohou a vzniklý nedoplatek je nájemnice povinna uhradit.