Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Náš syn má dluhy, které nesplácí. Trvalý pobyt i sídlo firmy má na adrese našeho rodinného domu (majitelem domu jsem já). Více jak 2 roky zde nebydlí (s manželkou mají pronajatý byt ve vedlejším městě). Chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat, když chci, aby si odhlásil jak trvalé bydliště, tak i sídlo firmy z našeho domu.

A také zda po tomto odhlášení (trvalého pobytu i sídla firmy) může exekutor vstoupit do našeho domu a provést exekuci? Dočetl jsem se také, že si můžu pořídit notářsky ověřený soupis majetku. Mám však doma věci, ke kterým už nemám daňový doklad (např. obývací stěna – starší 30 let, televizor – starší 12 let, …). Postačí u těchto věcí jen čestné prohlášení, že jsem majitel? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Podle zákona č. 133/2000 Sb. je ohlašovna (obecní úřad) povinna rozhodnout o zrušení údaje o místu trvalého pobytu tehdy, jestliže zaniklo užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Takové řízení zahájíte návrhem. Musíte prokázat, že syn u vás nebydlí a naopak vy užíváte nemovitost po právu. Při zrušení je třeba uvést nový trvalý pobyt (místo skutečného pobytu, ohlašovna).
Pokud dojde ke zrušení trvalého pobytu, musí mít syn souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla své firmy, jinak je povinen ho změnit (pod sankcí pokuty).
Pokud dojde ke změně, tak exekutor nebude mít důvod do vašeho domu vstoupit. Přesto však můžete notářský soupis majetku sepsat. K němu je vhodné přiložit i čestná prohlášení osoby, která je vlastníkem věci, že se jedná o její věci a osoby, která vlastníkem není, že se o její věci nejedná.